Ułatwienia dostępu

Organy LGD

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA LGD „LIWOCZ”

Grzegorz Kudłacz – Prezes Zarządu
Michał Rolnicki – Wiceprezes Zarządu
Edyta Latocha – Wiceprezes Zarządu
Justyna Furmankiewicz – Sekretarz Zarządu
Mariusz Delikat – Członek Zarządu

 

RADA STOWARZYSZENIA LGD „LIWOCZ”

Rafał Papciak – Przewodniczący Rady
Daniel Jurek – Zastępca Przewodniczącego Rady
Daniel Wójcik – Sekretarz Rady
Lidia Kumięga – Członek Rady
Adam Pawlik – Członek Rady
Krzysztof Sobczyk – Członek Rady
Stanisław Święch – Członek Rady

 

KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA LGD „LIWOCZ”

Zbigniew Lemek – Przewodniczący

Elżbieta Łępa -  Sekretarz
Anna Głogowska
Wiesław Reczek
Lucyna Madej

LGD Liwocz

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”
Brzyska 11A, 38-212 Brzyska
tel. (13) 44 103 38, www: https://lgdliwocz.pl/, e-mail: lgdliwocz@wp.pl


Wsparcie na wdrażanie i zarządzanie strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS+ oraz EFRROW
Beneficjent: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”