Ułatwienia dostępu

Harmonogram naborów wniosków na 2024 r. - aktualizacja nr 1

Harmonogram_naborów_aktualizacja_nr_1

HARMONOGRAM_naborów_aktualizacja_nr_1_wersja_dostępna_cyfrowo.pdf

 

Informacje podane w harmonogramie mają charakter planistyczny.
Zgodnie z art. 18c, ust. 2 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1554.) harmonogram będzie podlegał aktualizacji nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału. Aktualizacja może polegać na wpisaniu do harmonogramu nowego naboru, usunięciu naboru lub zmianie informacji o naborze, w tym ich doprecyzowaniu. Aktualizacja harmonogramu może także polegać wyłącznie na potwierdzeniu informacji zawartych w harmonogramie poprzez zmianę daty jego zatwierdzenia.

Harmonogram naborów wniosków na 2024 r.

harmonogramStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" przedstawia w załączeniu planowany harmonogram naborów wniosków na 2024 r.

 HARMONOGRAM NABORÓW NA 2024 R

HARMONOGRAM_NABORÓW_DLA_LGD_01.03.2024_wersja_dostępna_cyfrowo.pdf

LGD Liwocz

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”
Brzyska 11A, 38-212 Brzyska
tel. (13) 44 103 38, www: https://lgdliwocz.pl/, e-mail: lgdliwocz@wp.pl


Wsparcie na wdrażanie i zarządzanie strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS+ oraz EFRROW
Beneficjent: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”