"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Zniesiony tryb konkurencyjny w ramach PROW 2014-2020

Odsłony: 1132

W dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).

Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej wejścia w życie (18.04.2020 r.) uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej...

Komunikat dla beneficjentów 19.2 - pismo MRiRW

Odsłony: 5982

W załączeniu przedstawiamy pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawierające szczegółowe wyjaśnienia dotyczące stosowania zmienionych przepisów oraz rozwiązań
w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020, wynikających z wprowadzenia ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegółowych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695).

 Treść przedmiotowego pisma obejmuje zagadnienia związane z:
• zachowaniem terminu realizacji operacji,
• podleganiem ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
• wykonywaniem działalności gospodarczej,
• osiągnięciem 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
• utrzymaniem liczby pracowników w ramach operacji,
• poniesieniem kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
• realizacją zadań w ramach projektu grantowego,
• zatrudnieniem osób z grupy defaworyzowanej,
• zatrudnieniem pracowników w ramach poddziałania 19.4.

Biuro LGD "LIWOCZ" od dnia 16.03.2020 r. będzie działało zdalnie

Odsłony: 6485

Szanowni Państwo !!
W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2 oraz zaleceniami o ograniczeniu kontaktów bezpośrednich, biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” od dnia 16-03-2020 r. będzie działało zdalnie.

Można skontaktować się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, ale nie będziemy świadczyć doradztwa bezpośredniego w biurze LGD.

Kontakt telefoniczny:

509 580 057, 507 575 294
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Prosimy o wyrozumiałość w stosunku do zaistniałej sytuacji i zastosowanie się do wprowadzonych zmian w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich.

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIANY LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

Odsłony: 7388

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupy Działania „LIWOCZ” ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji na działania związane z:

- rozpoczęciem działalności gospodarczej,

- rozwojem prowadzonej działalności,

- rozwojem obszaru, oraz

- wyborem grantobiorców.

Propozycje zmian do lokalnych kryteriów wyboru znajdują sią w poniższym pliku.

Uwagi i sugestie do zaktualizowanych kryteriów można wnosić pisemnie, w tym na adres e-mail LGD: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do dnia 20.03.2020 r. do godziny 16.00.

 

Wyniki ponownej oceny operacji w ramach naboru nr 1/2019 dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą_19.02.2020 r.

Odsłony: 1232

W dniu 19.02.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD "LIWOCZ" dotyczące ponownej oceny wniosków w zakresie uwzględnionych protestów przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, w ramach naboru nr 1/2019 o udzielenie wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lista operacji wybranych do dofinansowania w wyniku ponownej oceny oraz protokół z posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" do pobrania poniżej: