"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Zwołanie posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" na 29.10.2020 r.

Odsłony: 678

Na podstawie § 12 pkt 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” Przewodniczący zwołuję Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 29.10.2020 r. (czwartek) o godzinie 16.00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A w celu przeprowadzenia procedury oceny, ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji przez Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
W/w procedura dotyczy naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłoszenie nr 1/2020 o udzielenie wsparcia na budowę i przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury związanej z turystyką, rekreacją lub kulturą.

Informacja o zwołaniu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia - do pobrania.

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” – niskooprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

Odsłony: 4278

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w na terenie woj. podkarpackiego dostępne są niskooprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz tworzenie stanowisk pracy w ramach Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”. W ramach programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej koordynowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczek udziela Lubelska Fundacja Rozwoju.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2020

Odsłony: 836

Ogłoszenie nr 2/2020 z dnia 21.09.2020 r. 
Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”działająca na terenie gmin: Brzyska, Skołyszyn, Brzostek, Jodłowa, Pilzno,
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy 
dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 05.10.2020 r. do 19.10.2020 r. do godziny 16.00.

Dokumentacja naboru do pogrania:

Wsparcie finansowe dla osób podejmujących działalność gospodarczą

Odsłony: 4428

W związku z planowanym naborem wniosków na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (II półrocze 2020 r.), zapraszamy do zapoznania się
z poniższą informacją dotycząca warunków i zasad ubiegania się o wsparcie finansowe na utworzenie firmy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Informacja ta zawiera aktualnie obowiązujące przepisy, w tym wynikajace ze zmiany Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - tekst jednolity z dnia 12 marca 2019 r. (Dz.U.2019 r. poz. 664), zmiana z dnia 8 października 2019 r. (Dz.U.2019 r. poz. 2023), oraz zmiana z dnia 2 września 2020 r. (Dz.U.2020 r. poz.1555).

Regulamin świadczonego doradztwa_obowiązujący od 01.09.2020 r.

Odsłony: 853

Informujemy, że od dnia 01.09.2020 r. obowiązuje zaktualizowany REGULAMIN ŚWIADCZONEGO DORADZTWA PRZEZ BIURO LGD „LIWOCZ”
W ZAKRESIE WDRAŻANIA LSR W RAMACH PROW 2014-2020. Zaktualizowane zapisy są szczegolnie istotne w kontekście lokalnych kryteriów wyboru operacji dla osób/podmiotów ubiegających się o dofinansowanie w ramach ogłaszanych naborów wniosków przez LGD "LIWOCZ".

Prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2020

Odsłony: 839

Ogłoszenie nr 1/2020 z dnia 07.09.2020 r.
Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” działająca na terenie gmin: Brzyska, Skołyszyn, Brzostek, Jodłowa, Pilzno,
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na budowę i przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury związanej z turystyką,
rekreacją lub kulturą

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Termin trwania naboru: od 21 września 2020 r. - do 05 października 2020 r. do godziny 16.00.

Dokumentacja naboru do pobrania:

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o naborze nr 1_2020.pdf)Ogłoszenie o naborze nr 1_2020.pdf543 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 Cele ogólne i szczegółowe.pdf)Załącznik nr 1 Cele ogólne i szczegółowe.pdf473 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 Lokalne kryteria wyboru operacji.pdf)Załącznik nr 2 Lokalne kryteria wyboru operacji.pdf1146 kB
Pobierz plik (1_Formularz wniosku o przyznanie pomocy.xlsx)1_Formularz wniosku o przyznanie pomocy.xlsx281 kB
Pobierz plik (1_Formularz wniosku o przyznanie pomocy_PDF.pdf)1_Formularz wniosku o przyznanie pomocy_PDF.pdf1212 kB
Pobierz plik (2_Dodatkowe arkusze dla współwnioskujących.xlsx)2_Dodatkowe arkusze dla współwnioskujących.xlsx162 kB
Pobierz plik (2_Dodatkowe arkusze dla współwnioskujących_PDF.pdf)2_Dodatkowe arkusze dla współwnioskujących_PDF.pdf805 kB
Pobierz plik (3_Instrukcja wypełniania wniosku.pdf)3_Instrukcja wypełniania wniosku.pdf1368 kB
Pobierz plik (4_Oświadczenie_o_wielkości_przedsiebiorstwa.xlsx)4_Oświadczenie_o_wielkości_przedsiebiorstwa.xlsx173 kB
Pobierz plik (4_Oświadczenie_o_wielkości_przedsibiorstwa_PDF.pdf)4_Oświadczenie_o_wielkości_przedsibiorstwa_PDF.pdf504 kB
Pobierz plik (5_Zasady_wypelniania_oświadczenia_o_wielkości_przedsiebiorstwa.pdf)5_Zasady_wypelniania_oświadczenia_o_wielkości_przedsiebiorstwa.pdf884 kB
Pobierz plik (6_Projekt umowy.pdf)6_Projekt umowy.pdf866 kB
Pobierz plik (6_Załącznik_nr_1 do umowy.pdf)6_Załącznik_nr_1 do umowy.pdf208 kB
Pobierz plik (6_Załącznik_nr_2 do umowy.pdf)6_Załącznik_nr_2 do umowy.pdf179 kB
Pobierz plik (6_Załącznik_nr_3 do umowy.pdf)6_Załącznik_nr_3 do umowy.pdf533 kB
Pobierz plik (6_Załącznik_nr_3a do umowy.pdf)6_Załącznik_nr_3a do umowy.pdf655 kB
Pobierz plik (6_Załącznik_nr_5 do umowy.pdf)6_Załącznik_nr_5 do umowy.pdf274 kB
Pobierz plik (7_Wniosek o Płatność.xlsx)7_Wniosek o Płatność.xlsx141 kB
Pobierz plik (7_Wniosek o Płatność_PDF.pdf)7_Wniosek o Płatność_PDF.pdf491 kB
Pobierz plik (8_WoP_dodatkowe arkusze dla współwnioskujących.xlsx)8_WoP_dodatkowe arkusze dla współwnioskujących.xlsx43 kB
Pobierz plik (8_WoP_dodatkowe arkusze dla współwnioskujących_PDF.pdf)8_WoP_dodatkowe arkusze dla współwnioskujących_PDF.pdf380 kB
Pobierz plik (9_Instrukcja wypełnienia Wniosku o Płatność.pdf)9_Instrukcja wypełnienia Wniosku o Płatność.pdf1451 kB
Pobierz plik (10_Formularz Informacji_po_realizacji_operacji_IPRO_.xlsx.xlsx)10_Formularz Informacji_po_realizacji_operacji_IPRO_.xlsx.xlsx114 kB
Pobierz plik (11_Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza_IPRO.pdf)11_Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza_IPRO.pdf521 kB
Pobierz plik (12_Umowa o PP_następcy prawnemu.pdf)12_Umowa o PP_następcy prawnemu.pdf549 kB
Pobierz plik (12_Załącznik_nr_2_do umowy o PP_następcy prawnemu.pdf)12_Załącznik_nr_2_do umowy o PP_następcy prawnemu.pdf180 kB
Pobierz plik (12_Załącznik_nr_4_do umowy o PP_następcy prawnemu.pdf)12_Załącznik_nr_4_do umowy o PP_następcy prawnemu.pdf430 kB
Pobierz plik (13_Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 (jeśli dot.).pdf)13_Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 (jeśli dot.).pdf602 kB