"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Kierunek na przedsiebiorczość"

Odsłony: 10717

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Kierunek na przedsiębiorczość”

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń w zakresie „Prawno-księgowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej”, dla 100 uczestników, projektu „Kierunek na przedsiębiorczość” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Czytaj więcej...

Istotne wyjaśnienia i interpretacje dotyczące ubiegania się o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020

Odsłony: 10809

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Departament Działań Delegowanych przedstawia wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które obejmują zagadnienia:

a) w formie pytań i odpowiedzi,

b) dotyczące kosztów kwalifikowanych - środków transportu,

c) dotyczące utworzenia miejsca pracy w wyniku zatrudnienia osób współpracujących oraz niewykonywania działalności gospodarczej przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej.

Czytaj więcej...

Zakończono cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla mieszkańców gmin obszaru LGD „LIWOCZ”

Odsłony: 11474

Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” zakończyła cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla mieszkańców obszaru objętego STRATEGIĄ ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016 -2022.

Celem spotkań było zapoznanie mieszkańców, w tym potencjalnych beneficjentów z zasadami ubiegania się o dofinansowanie i przyznawania pomocy na operacje w ramach planowanych naborów z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zwłaszcza w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Odsłony: 19110

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „LIWOCZ” zaprasza osoby zainteresowane pozyskaniem środków na

  • podjęcie działalności gospodarczej (premia 80 tys. zł.)

lub

  • rozwój działalności gospodarczej (maksymalnie 300 tys. zł.)

na SPOTKANIA INFORMACYJNE dotyczące naborów wniosków oraz zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Czytaj więcej...

Planowane spotkania informacyjne dla zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych

Odsłony: 18761

Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” informuje, że końcem września/początkiem października bieżącego roku planowane są spotkania informacyjne dla zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, na:

  • podjęcie działalności gospodarczej (premia w wysokości 80.000,00 zł.)
  • rozwijanie działalności gospodarczej (maksymalnie 300.000,00 zł.)
Czytaj więcej...

Projekt pt.”Kierunek na przedsiębiorczość”

Odsłony: 6869

ulotkaMasz pomysł na firmę?  
Wystąp o 45 000 zł wsparcia finansowego! 

Innovo Innowacje w Biznesie sp. z o.o. w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „LIWOCZ” zaprasza do wzięcia udziału w realizowanym przez siebie projekcie, w ramach którego uczestnicy mogą otrzymać 45 000 zł. bezzwrotnego wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach projektu osoba starająca się o dotację otrzymuje pełną opiekę oraz niezbędne wsparcie informacyjne, szkolenia oraz doradztwo przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne dla firmy. Zapraszamy szczególnie kobiety, zapewniamy pełne wsparcie i opiekę.

 

 

 

Czytaj więcej...