"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Zwołanie posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" na 21.01.2022 r.

Odsłony: 615

Na podstawie § 12 pkt 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” Przewodniczący zwołuję Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 21.01.2022 r. (piątek) o godzinie 16.00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A w celu przeprowadzenia procedury oceny, ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji przez Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
W/w procedura dotyczy naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłoszenie nr 1/2021 o udzielenie wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Informacja o zwołaniu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia - do pobrania.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2022

Odsłony: 823

Ogłoszenie nr 1/2022 z dnia 30.12.2021 r.

Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”
działająca na terenie gmin: Brzyska, Skołyszyn, Brzostek, Jodłowa, Pilzno,

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy
na budowę i przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury związanej z turystyką, rekreacją lub kulturą

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania wniosków: od 28 stycznia 2022 r. - do 25 lutego 2022 r. do godziny 16.00.

Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o naborze nr 1_2022.pdf)Ogłoszenie o naborze nr 1_2022.pdf541 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 Cele ogólne i szczegółowe.pdf)Załącznik nr 1 Cele ogólne i szczegółowe.pdf473 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 Lokalne kryteria wyboru operacji.pdf)Załącznik nr 2 Lokalne kryteria wyboru operacji.pdf1143 kB
Pobierz plik (1-Wniosek o Przyznanie Pomocy_19_2_I_4z.xlsx)1-Wniosek o Przyznanie Pomocy_19_2_I_4z.xlsx408 kB
Pobierz plik (1-Wniosek o Przyznanie Pomocy_19_2_I_4z_PDF.pdf)1-Wniosek o Przyznanie Pomocy_19_2_I_4z_PDF.pdf1143 kB
Pobierz plik (2-Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujacych_WoPP_19_2_I_4z.xlsx)2-Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujacych_WoPP_19_2_I_4z.xlsx334 kB
Pobierz plik (2-Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujacych_WoPP_19_2_I_4z_PDF.pdf)2-Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujacych_WoPP_19_2_I_4z_PDF.pdf696 kB
Pobierz plik (3-Instrukcja Wypełniana_WoPP_19.2_IW_4z.pdf)3-Instrukcja Wypełniana_WoPP_19.2_IW_4z.pdf1226 kB
Pobierz plik (4-Oświadczenie podmiotu o wielkości przedsiębiorstwa.xls)4-Oświadczenie podmiotu o wielkości przedsiębiorstwa.xls123 kB
Pobierz plik (4-Oświadczenie podmiotu o wielkości przedsiębiorstwa.pdf)4-Oświadczenie podmiotu o wielkości przedsiębiorstwa.pdf639 kB
Pobierz plik (5-Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa.pdf)5-Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa.pdf1702 kB
Pobierz plik (6-Projekt umowy_19.2.pdf)6-Projekt umowy_19.2.pdf997 kB
Pobierz plik (6-Zał._nr_1 do umowy_ZRF_19.2.pdf)6-Zał._nr_1 do umowy_ZRF_19.2.pdf208 kB
Pobierz plik (6-Zał._nr_2 do umowy_wyk.działek.pdf)6-Zał._nr_2 do umowy_wyk.działek.pdf180 kB
Pobierz plik (6-Zał._nr_3 do umowy_kary.pdf)6-Zał._nr_3 do umowy_kary.pdf468 kB
Pobierz plik (6-Zał._nr_3a do umowy_kary.pdf)6-Zał._nr_3a do umowy_kary.pdf592 kB
Pobierz plik (6-Zał._nr_5 do umowy_IMRB_IPRO_19.2.xlsx)6-Zał._nr_5 do umowy_IMRB_IPRO_19.2.xlsx117 kB
Pobierz plik (6-Zał._nr_6 do umowy_Oświadcz._o_wyraż._zgody.pdf)6-Zał._nr_6 do umowy_Oświadcz._o_wyraż._zgody.pdf557 kB
Pobierz plik (6-Zał._nr_7 do umowy_Oświadczenie_małż..pdf)6-Zał._nr_7 do umowy_Oświadczenie_małż..pdf552 kB
Pobierz plik (6-Zał._nr_8 do umowy_Oświadczenie_współwłascicel.pdf)6-Zał._nr_8 do umowy_Oświadczenie_współwłascicel.pdf551 kB
Pobierz plik (6-Zał._nr_9 do umowy_Deklaracja_małżo_współwł.Oświadcz._o_wyraż._zgody.pdf)6-Zał._nr_9 do umowy_Deklaracja_małżo_współwł.Oświadcz._o_wyraż._zgody.pdf553 kB
Pobierz plik (6-Zał._nr_10 do umowy_RODO.pdf)6-Zał._nr_10 do umowy_RODO.pdf470 kB
Pobierz plik (7-Wniosek o płatność_19_2_4z.xlsx)7-Wniosek o płatność_19_2_4z.xlsx141 kB
Pobierz plik (7-Wniosek o Płatność_19.2_4z.pdf)7-Wniosek o Płatność_19.2_4z.pdf491 kB
Pobierz plik (8-WoP_19_2_IW_4z_ark_współwnioskujących.xlsx)8-WoP_19_2_IW_4z_ark_współwnioskujących.xlsx43 kB
Pobierz plik (8-WoP_19_2_IW_4z_ark_współwnioskujacych _PDF.pdf)8-WoP_19_2_IW_4z_ark_współwnioskujacych _PDF.pdf380 kB
Pobierz plik (9-Instrukcja wypełniania wniosku o płatność_4z.pdf)9-Instrukcja wypełniania wniosku o płatność_4z.pdf1451 kB
Pobierz plik (10-Informacja_monitorujaca_z_realizacji_biznesplanu_Informacja_po_realizacji_operacji_.xlsx.xlsx)10-Informacja_monitorujaca_z_realizacji_biznesplanu_Informacja_po_realizacji_operacji_.xlsx.xlsx114 kB
Pobierz plik (11-Informacja pomocnicza_IPRB_IPRO.pdf)11-Informacja pomocnicza_IPRB_IPRO.pdf521 kB
Pobierz plik (12-Projekt_umowy_następstwo_prawne.pdf)12-Projekt_umowy_następstwo_prawne.pdf549 kB
Pobierz plik (12-Załącznik_nr_2_umowa_nastepca_prawny.pdf)12-Załącznik_nr_2_umowa_nastepca_prawny.pdf180 kB
Pobierz plik (12-Załacznik_nr_4__umowa_nastepca_prawny.pdf)12-Załacznik_nr_4__umowa_nastepca_prawny.pdf430 kB

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2021

Odsłony: 1255

Ogłoszenie nr 1/2021 z dnia 22.11.2021 r.

Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”
działająca na terenie gmin: Brzyska, Skołyszyn, Brzostek, Jodłowa, Pilzno,

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy

dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 07.12.2021 r. do 22.12.2021 r. do godziny 16.00.

Pełna treść ogłoszenia wzraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 1_2021.pdf)OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 1_2021.pdf536 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 Cele ogólne i szczegółowe.pdf)Załącznik nr 1 Cele ogólne i szczegółowe.pdf472 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 Lokalne kryteria wyboru.pdf)Załącznik nr 2 Lokalne kryteria wyboru.pdf1255 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 Oświadczenie o nie wykonywaniu dzialalności gospodarczej.pdf)Załącznik nr 3 Oświadczenie o nie wykonywaniu dzialalności gospodarczej.pdf854 kB
Pobierz plik (1-Wniosek o Przyznanie Pomocy_19_2_P_4z.xlsx)1-Wniosek o Przyznanie Pomocy_19_2_P_4z.xlsx230 kB
Pobierz plik (1-Wniosek o Przyznanie Pomocy_19_2_P_4z_PDF.pdf)1-Wniosek o Przyznanie Pomocy_19_2_P_4z_PDF.pdf674 kB
Pobierz plik (2-Instrukcja wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy_19_2_P_4z.pdf)2-Instrukcja wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy_19_2_P_4z.pdf545 kB
Pobierz plik (3-Biznesplan_19_2_P_4z.docx)3-Biznesplan_19_2_P_4z.docx124 kB
Pobierz plik (3-Biznesplan_19_2_P_4z_PDF.pdf)3-Biznesplan_19_2_P_4z_PDF.pdf509 kB
Pobierz plik (4-Biznesplan- tabele finansowe_19_2_P_4z.xlsx)4-Biznesplan- tabele finansowe_19_2_P_4z.xlsx27 kB
Pobierz plik (5-Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu_19_2_P_4z.pdf)5-Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu_19_2_P_4z.pdf726 kB
Pobierz plik (6-Projekt umowy_19.2_P_5z.docx)6-Projekt umowy_19.2_P_5z.docx102 kB
Pobierz plik (6-Załącznik nr 1 do umowy.docx)6-Załącznik nr 1 do umowy.docx119 kB
Pobierz plik (6-Załącznik nr 2 do umowy.xls)6-Załącznik nr 2 do umowy.xls41 kB
Pobierz plik (6-Załącznik nr 3 do umowy.xlsx)6-Załącznik nr 3 do umowy.xlsx118 kB
Pobierz plik (6-Załącznik nr 4 do umowy.docx)6-Załącznik nr 4 do umowy.docx25 kB
Pobierz plik (6-Załącznik nr 5 do umowy.docx)6-Załącznik nr 5 do umowy.docx28 kB
Pobierz plik (6-Załącznik nr 6 do umowy.docx)6-Załącznik nr 6 do umowy.docx24 kB
Pobierz plik (7-Aneks do umowy_19.2_Premie_COVID.pdf)7-Aneks do umowy_19.2_Premie_COVID.pdf280 kB
Pobierz plik (8-Wniosek o Płatność_19_2_P_4z.xlsx)8-Wniosek o Płatność_19_2_P_4z.xlsx123 kB
Pobierz plik (8-Wniosek o Płatność_19_2_P_4z_PDF.pdf)8-Wniosek o Płatność_19_2_P_4z_PDF.pdf475 kB
Pobierz plik (9-Załącznik_2 do Wniosku o Płatność_Wykaz Faktur.xlsx)9-Załącznik_2 do Wniosku o Płatność_Wykaz Faktur.xlsx39 kB
Pobierz plik (10-Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatniość_19_2_P_4z.pdf)10-Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatniość_19_2_P_4z.pdf1239 kB
Pobierz plik (11-Sprawozdanie_z realizacji_Biznesplanu.xlsx)11-Sprawozdanie_z realizacji_Biznesplanu.xlsx26 kB
Pobierz plik (12-Informacja_Pomocnicza_przy wypełnianiu Sprawozdania z BP.pdf)12-Informacja_Pomocnicza_przy wypełnianiu Sprawozdania z BP.pdf370 kB
Pobierz plik (13-Informacja_monitorujaca_z_realizacji_biznesplanu_Informacja_po_realizacji_operacji_.xlsx.xlsx)13-Informacja_monitorujaca_z_realizacji_biznesplanu_Informacja_po_realizacji_operacji_.xlsx.xlsx114 kB
Pobierz plik (14-Informacja_pomocnicza_przy_wypelnianiu_formularza_IPRB_IPRO.pdf)14-Informacja_pomocnicza_przy_wypelnianiu_formularza_IPRB_IPRO.pdf525 kB
Pobierz plik (15-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis.xlsx)15-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis.xlsx78 kB