"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Formularze wniosków i umów - Wdrażanie LSR

Odsłony: 359

Aktualne formularze wniosków i umów dla operacji w ramach wdrażania LSR dostępne są pod poniższymi linkami.

1. Operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - link: https://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-2 

oraz https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-premie

 

2. Operacje w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pozostałe) - link: https://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-4

oraz https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "LIWOCZ" - 27.09.2021 r.

Odsłony: 326

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ”
Zaprasza na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”,
które odbędzie się w dniu 27.09.2021 r. (poniedziałek) o godz. 1600 na Sali Bankietowej BIANCO, Zawadka Brzostecka 14B, 39-230 Brzostek.

Proponowany porządek obrad Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”:
1) Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
2) Stwierdzenie prawomocności obrad.
3) Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
4) Wybór pozostałych Członków prezydium (Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza).
5) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6) Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu.
7) Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
8) Przedstawienie sprawozdania Rady.
9) Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu,
b) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady,
d) udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2020,
10) Przedstawienie proponowanych zmian do Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022 (LSR).
11) Przedstawienie proponowanych zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru.
12) Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia LSR,
b) uchwalenia Lokalnych Kryteriów Wyboru,
13) Sprawy różne.
14) Zakończenie obrad.

Projekty uchwał są dostępne do pobrania poniżej oraz w biurze Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ”.

KONSULTACJE SPOŁECZNE - AKTUALIZACJA LSR na lata 2016-2022 (wrzesień 2021 r.)

Odsłony: 2262

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” ogłasza konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru gmin: Brzyska, Skołyszyn oraz Brzostek, Jodłowa, Pilzno.
Informujemy, iż zmiany LSR odbywają się zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR, stanowiącą załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata
2016-2022.
Zaproponowane zmiany dotyczą zwiększenia budżetu działania LEADER w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w związku procedowaną zamianą PROW na lata 2014-2020, w tym w oparciu o warunki wynikające z pisma Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (znak: WPR.wao.510.35.2021) z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Proponowane zmiany w LSR obejmują m.in.:
- zwiększenie kwoty środków na przedsięwzięcie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
- zwiększenie kwoty środków na przedsięwzięcie w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury związanej z turystyką lub rekreacją lub kulturą,
- zwiększenie kwoty środków na koszty bieżące,
- zwiększenie wartości wskaźników w tym produktu i rezultatu w związku ze zwiększeniem środków na powyższe działania i przedsięwzięcia.

Konsultacje dotyczą jedynie zaproponowanych zmian zaznaczonych kolorem zielonym w LSR, a proponowane elementy do usunięcia zostały przekreślone.
Uwagi i sugestie do zaktualizowanej LSR można wnosić pisemnie, w tym na adres e-mail LGD: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do dnia 24.09.2021 r. do godziny 15.00.
Projekt zmian do pobrania:

Konsultacje społeczne- aktualizacja lokalnych kryteriów wyboru

Odsłony: 2006

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji na działania związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz rozwojem prowadzonej działalności.
Powyższe wynika z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2019 poz. 664 ze zm.).

Propozycje zmian do lokalnych kryteriów wyboru znajdują się w poniższym pliku (nową treść zaznaczono kolorem zielonym, a proponowane elementy do usunięcia zostały przekreślone).
Uwagi i sugestie do zaktualizowanych kryteriów można wnosić pisemnie, w tym na adres e-mail LGD: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do dnia 27.09.2021 r. do godziny 14.00.

Konkurs fotograficzny dla szkół podstawowych z województwa podkarpackiego

Odsłony: 2200

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaprasza szkoły podstawowe z terenu województwa podkarpackiego do udziału w konkursie fotograficznym pn. „Projekty PROW w obiektywie”.

Tematyka konkursu dotyczy promocji obszarów wiejskich i zaprezentowania projektów sfinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020.

Celem Konkursu jest:

- Promocja Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
- Zwiększenie wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych na temat efektów wdrażania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
- Ukazanie korzyści płynących dla lokalnej społeczności w kontekście realizowanych operacji ze środkami PROW


Konkurs trwa od 1 września do 31 października 2021 r. Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych: 

1. klasy I-IV

2. klasy V-VIII

Szczegółowe informacje dostepne są pod linkiem: http://podkarpackie.ksow.pl/aktualnosc/konkurs-fotograficzny-dla-szkol-podstawowych-z-wojewodztwa-podkarpackiego

Wyniki opiniowania zmian do umowy z dn. 14.07.2021 r.

Odsłony: 1709

W dniu 14.07.2021 r. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" rozpatrzyła wniosek o zaopiniowanie zmian do umowy. Zmiany te dotyczyły operacji wybrananej do dofinansowania w ramach naboru nr  2/2019 o udzielenie wsparcia finansowego dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą.

Załączniki:
Pobierz plik (20210928124847.pdf)Protokół z posiedzenia Rady182 kB