"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Biuro LGD "LIWOCZ" od dnia 16.03.2020 r. będzie działało zdalnie

Odsłony: 369

Szanowni Państwo !!
W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2 oraz zaleceniami o ograniczeniu kontaktów bezpośrednich, biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” od dnia 16-03-2020 r. będzie działało zdalnie.

Można skontaktować się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, ale nie będziemy świadczyć doradztwa bezpośredniego w biurze LGD.

Kontakt telefoniczny:

509 580 057, 507 575 294
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Prosimy o wyrozumiałość w stosunku do zaistniałej sytuacji i zastosowanie się do wprowadzonych zmian w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich.

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIANY LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

Odsłony: 454

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupy Działania „LIWOCZ” ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji na działania związane z:

- rozpoczęciem działalności gospodarczej,

- rozwojem prowadzonej działalności,

- rozwojem obszaru, oraz

- wyborem grantobiorców.

Propozycje zmian do lokalnych kryteriów wyboru znajdują sią w poniższym pliku.

Uwagi i sugestie do zaktualizowanych kryteriów można wnosić pisemnie, w tym na adres e-mail LGD: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do dnia 20.03.2020 r. do godziny 16.00.

 

Wyniki ponownej oceny operacji w ramach naboru nr 1/2019 dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą_19.02.2020 r.

Odsłony: 109

W dniu 19.02.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD "LIWOCZ" dotyczące ponownej oceny wniosków w zakresie uwzględnionych protestów przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, w ramach naboru nr 1/2019 o udzielenie wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lista operacji wybranych do dofinansowania w wyniku ponownej oceny oraz protokół z posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" do pobrania poniżej:

Warsztat refleksyjny zrealizowany_19.02.2020 r.

Odsłony: 118

W dniu 19.02.2020 r. w naszej siedzibie w Brzyskach odbył się Warsztat Refleksyjny w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wspólnym zadaniem uczestników warsztatu było zastanowienie się i przeanalizowanie procesu wdrażania Lokalnej Strartegii Rozwoju LGD "LIWOCZ" i osiągniętych efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, tak by lepiej zrozumieć wypracowane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają się one do założonych celów. 

Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i aktywny udział oraz cenne uwagi, które na pewno zostaną wykorzystane w dalszej pracy stowarzyszenia.

zdj.warsztat IMG 6468

Zwołanie posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" na 19.02.2020 r.

Odsłony: 137

Na podstawie § 12 pkt 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” Przewodniczący Rady zwołuje Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 19.02.2020 r. w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A w celu ponownej oceny wniosków w zakresie uwzględnionych protestów przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

W/w procedura dotyczy naboru nr 1/2019 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja o zwołaniu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia - do pobrania.