"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Dofinansowania na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w 2019 roku.

Odsłony: 22

Osoby zainteresowane pozyskaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w wysokości 80 tys. zł) oraz

przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na rozwój firmy (do 300 tys. zł.),

prosimy o kontakt z biurem LGD „LIWOCZ” pod nr tel. 13 44 103 38 lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Możliwość ubiegania się o dofinansowania mają osoby zamieszkałe na obszarze LGD „LIWOCZ” oraz firmy prowadzące działalność na obszarze LGD „LIWOCZ” (gmina Brzyska, Skołyszyn, Brzostek, Jodłowa, Pilzno).

Pieniądze

Wyniki rekrutacji do projektu "Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe - twoją szansą"

Odsłony: 80

Z dniem 04.03.2019 r. LGD "LIWOCZ" zakończyła przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu "Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe - twoją szansą".

Poniżej zamieszczamy listy osób zakwalifikowanych i listy rezerwowe na poszczególne szkolenia, tj.:

- Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

- Specjalista ds. rachunkowości – Samodzielny Księgowy

- Prawo jazdy kat. C, C+E z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną do przewozu rzeczy

W dniach 28 lutego - 1 marca 2019 r. Biuro LGD „LIWOCZ” jest nieczynne

Odsłony: 311

Informujemy, że w związku ze szkoleniem dla przedstawicieli LGD prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w dniach 28 lutego - 1 marca 2019 roku Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ” w Brzyskach jest nieczynne.

Zaproszenie do udziału w warsztacie refleksyjnym - 26 lutego 2019 r.

Odsłony: 94

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania corocznej ewaluacji wewnętrznej zgodnie z Wytyczną nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”

ZAPRASZA

Członków Stowarzyszenia, Członków Organów Statutowych Stowarzyszenia, Beneficjentów oraz wszystkie osoby zainteresowane
wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju

do udziału w warsztacie refleksyjnym,
który odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r., w godz. od 1200 do 1700

w RestauracjiW Starym Ogrodzie” w Jodłowej

39-225 Jodłowa 16

Warsztat refleksyjny 

Chęć udziału w warsztacie można zgłaszać telefonicznie pod nr tel. (13) 44 103 38 do dnia 22 lutego 2019 r. do godz.15.00.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztat refleksyjny jest elementem ewaluacji wewnętrznej LGD, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Program warsztatu refleksyjnego:

1) Rozpoczęcie warsztatu i przywitanie uczestników.

2) Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR i działania LGD „LIWOCZ” wraz z komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD.

3) Dyskusja z uczestnikami warsztatu na temat:

        realizacji finansowej i rzeczowej LSR,

        jakości wybieranych projektów,

        stosowanych kryteriów wyboru,

        adekwatności wybieranych projektów do celów LSR i potrzeb społeczności obszaru LGD,

        przyjętego systemu wskaźników w kontekście dostarczanych informacji,

        procedur naboru, wyboru i realizacji projektów,

        skuteczności działań biura LGD,

        ewentualnych zmian w działaniach LGD.

4) Podsumowanie spotkania.

Jednocześnie informujemy, że dane niezbędne do przeprowadzenia warsztatu dotyczące realizacji finansowej i rzeczowej LSR, funkcjonowania LGD i biura, sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD, zastaną udostępnione na stronie internetowej www.lgdliwocz.pl, co najmniej 3 dni przed planowanym terminem spotkania. Uczestników warsztatów prosimy o zapoznanie się z w/w materiałami.

Unieważnienie nabrou nr 1/2019/G

Odsłony: 88

Informujemy, że nabór wniosków o powierzenie grantów nr 1/2019/G ogłoszony dnia 10 grudnia 2018 roku został unieważniony (zgodnie z Uchwałą Zarządu LGD „LIWOCZ”).

Powodem unieważnienia naboru jest brak możliwości osiągnięcia planowanych w wyniku naboru celów ogólnych, szczegółowych, przedsięwzięć oraz zakładanych wskaźników ich realizacji, do których osiągnięcia zobowiązana jest Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” w ramach wdrażanej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022.