"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Szkolenie dla Organów LGD "LIWOCZ"

Odsłony: 98

W dniu 28 listopada 2019 r. przeprowadzono szkolenia dla Organów LGD "LIWOCZ", tj. członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

Program szkolenia obejmował:

- Omówienie stanu realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lat 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ"

- Omówienie Procedury ogłaszania, oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”

- Omówienie lokalnych kryteriów wyboru operacji (w związku z planowaną oceną wniosków w ramach przeprowadzonych naborów na operacje w zakresie podejmowania i rozwoju dzialalności gospodarczej)

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w szkoleniu.

Zwołanie posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" na 09.12.2019 r.

Odsłony: 115

Na podstawie § 12 pkt 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” Przewodniczący Rady zwołuje Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 09.12.2019 r. w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A w celu przeprowadzenia procedury oceny, ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji przez Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.

W/w procedura dotyczy naboru wniosków nr 2/2019, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja o zwołaniu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia - do pobrania.

Zwołanie Posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" na 02.12.2019 r.

Odsłony: 248

Na podstawie § 12 pkt 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” Przewodniczący Rady zwołuje Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 02.12.2019 r. w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A w celu przeprowadzenia procedury oceny, ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji przez Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.

W/w procedura dotyczy naboru wniosków nr 1/2019, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja o zwołaniu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia - do pobrania.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2019

Odsłony: 221

Ogłoszenie nr 2/2019
Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Składanie wniosków w terminie: od 07.10.2019 r. do 21.10.2019 r. do godziny 16.00.

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2_2019.pdf)OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2_2019.pdf722 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 Cele ogólne i szczegółowe.pdf)Załącznik nr 1 Cele ogólne i szczegółowe.pdf469 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 Lokalne kryteria wyboru.pdf)Załącznik nr 2 Lokalne kryteria wyboru.pdf1105 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.doc)Załącznik nr 3 Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.doc359 kB
Pobierz plik (1-Wniosek o Przyznanie Pomocy_19.2_I_3z.xlsx)1-Wniosek o Przyznanie Pomocy_19.2_I_3z.xlsx337 kB
Pobierz plik (1-Wniosek o przyznanie pomocy_19.2_I_3z PDF.pdf)1-Wniosek o przyznanie pomocy_19.2_I_3z PDF.pdf1212 kB
Pobierz plik (2-Dodatkowe arkusze dla podmiotow współwnioskujących_WoPP_19.2_I_3z.xlsx)2-Dodatkowe arkusze dla podmiotow współwnioskujących_WoPP_19.2_I_3z.xlsx192 kB
Pobierz plik (2-Dodatkowe arkusze dla podmiotów wspólwnioskujących_WoPP_19.2_I_3z_PDF.pdf)2-Dodatkowe arkusze dla podmiotów wspólwnioskujących_WoPP_19.2_I_3z_PDF.pdf805 kB
Pobierz plik (3-Instrukcja wypełniania wniosku_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017.pdf)3-Instrukcja wypełniania wniosku_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017.pdf1368 kB
Pobierz plik (4-Biznesplan_3z.docx)4-Biznesplan_3z.docx122 kB
Pobierz plik (4-Biznesplan_3z_PDF.pdf)4-Biznesplan_3z_PDF.pdf855 kB
Pobierz plik (5-Biznesplan_tabele finansowe_3z.xlsx)5-Biznesplan_tabele finansowe_3z.xlsx40 kB
Pobierz plik (6-Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu_3z.pdf)6-Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu_3z.pdf1056 kB
Pobierz plik (7-Oświadczenie_o_wielkości_przedsiębiorstwa.xlsx)7-Oświadczenie_o_wielkości_przedsiębiorstwa.xlsx190 kB
Pobierz plik (7-Oświadczenie_o_wielkości_przedsiębiorstwa_PDF.pdf)7-Oświadczenie_o_wielkości_przedsiębiorstwa_PDF.pdf504 kB
Pobierz plik (8-Zasady_wypełniania_oświadczenia_o_wielkości_przedsiębiorstwa.pdf)8-Zasady_wypełniania_oświadczenia_o_wielkości_przedsiębiorstwa.pdf884 kB
Pobierz plik (9-Umowy o przyznanie pomocy_projekt_7z.pdf)9-Umowy o przyznanie pomocy_projekt_7z.pdf866 kB
Pobierz plik (9-Załącznik_nr_1 do umowy.pdf)9-Załącznik_nr_1 do umowy.pdf208 kB
Pobierz plik (9-Załącznik_nr_2 do umowy.pdf)9-Załącznik_nr_2 do umowy.pdf179 kB
Pobierz plik (9-Załącznik_nr_3 do umowy.pdf)9-Załącznik_nr_3 do umowy.pdf533 kB
Pobierz plik (9-Załącznik_nr_5 do umowy.pdf)9-Załącznik_nr_5 do umowy.pdf274 kB
Pobierz plik (10-Wniosek o Płatność_19_2_IW_4z.xlsx)10-Wniosek o Płatność_19_2_IW_4z.xlsx175 kB
Pobierz plik (10-Wniosek o płatność_19.2_I_W_4z PDF.pdf)10-Wniosek o płatność_19.2_I_W_4z PDF.pdf491 kB
Pobierz plik (11-WoP_19_2_I_W_4z_dodatkowe_ark_wspołwn..xlsx)11-WoP_19_2_I_W_4z_dodatkowe_ark_wspołwn..xlsx52 kB
Pobierz plik (11-WoP_19_2_I_W_4z_dodatkowe_ark_wspołwn..pdf)11-WoP_19_2_I_W_4z_dodatkowe_ark_wspołwn..pdf380 kB
Pobierz plik (12-Instrukcja wypełnienia Wniosku o Płatność_19_2_I_W_4z.pdf)12-Instrukcja wypełnienia Wniosku o Płatność_19_2_I_W_4z.pdf1451 kB
Pobierz plik (13-Sprawozdanie z realizacji_BP.xlsx)13-Sprawozdanie z realizacji_BP.xlsx29 kB
Pobierz plik (14-Informacja_pomocnicza_przy wypełnianiu sprawozdania z BP.pdf)14-Informacja_pomocnicza_przy wypełnianiu sprawozdania z BP.pdf371 kB
Pobierz plik (15-Informacja_monitorujaca_z_realizacji_biznesplanu_Informacja_po_realizacji_operacji_.xlsx.xlsx)15-Informacja_monitorujaca_z_realizacji_biznesplanu_Informacja_po_realizacji_operacji_.xlsx.xlsx148 kB
Pobierz plik (16-Informacja pomocnicza przy wypełnianiu_Informacji Monitorującej_06_06_2018.pdf)16-Informacja pomocnicza przy wypełnianiu_Informacji Monitorującej_06_06_2018.pdf521 kB
Pobierz plik (17-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis.xlsx)17-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis.xlsx80 kB
Pobierz plik (17-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis.pdf)17-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis.pdf328 kB
Pobierz plik (18-_RODO_19.2_klauzule.docx)18-_RODO_19.2_klauzule.docx45 kB
Pobierz plik (18-_RODO_19.2_klauzule.pdf)18-_RODO_19.2_klauzule.pdf602 kB

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2019

Odsłony: 560

Ogłoszenie nr 1/2019

Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Składanie wniosków w terminie: od 07.10.2019 r. do 21.10.2019 r. do godziny 16.00.