"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Aplikacja mobilna ENOTRIP

Odsłony: 37

ENO TRIP

Serdecznie zachęcamy Państwa do pobrania i korzystania z aplikacji mobilnej powstałej w ramach międzynarodowego projektu współpracy pn. Międzynarodowa Promocja Enoturystyki i Dziedzictwa Lokalnego, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Galeria Winiarstwa i Produktów Lokalnych

Odsłony: 89

LGD Kraina Nafty

Zapraszamy do nowo powstałej galerii winiarstwa i produktów lokalnych!

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” serdecznie zaprasza Państwa do obejrzenia nowo powstałej Galerii Winiarstwa i produktów lokalnych. Galeria mieści się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” przy ul. Dworskiej 14. Powstała Galeria jest dostępna dla zwiedzających w godzinach pracy biura. Wstęp jest bezpłatny.

Galeria nawiązuje do historii i tradycji winiarstwa i produktów lokalnych na obszarze pięciu partnerskich grup działania:

  • Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”,
  • Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja,
  • Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania,
  • Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Liwocz
  • Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület -partnera węgierskiego.

W galerii można zobaczyć zdjęcia, przeczytać opisy historyczne oraz obejrzeć gabloty prezentujące lokalne produkty (bibuły, tradycje naftowe, miody, sery kozie, wyroby z siana i inne).

Dzięki jej utworzeniu mieszkańcy i turyści będą mogli poznać historię winiarstwa i tradycje oraz walory obszaru.

Serdecznie zapraszamy

             Lokalna Grupa Działania
             „Kraina Nafty”

LGD Kraina Nafty 2

Czytaj więcej...

WYNIKI OCENY I WYBORU WNIOSKÓW W RAMACH NABORU NR 2/2019/G

Odsłony: 80

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" w dniu 03.07.2019 r. dokonano oceny i wyboru wniosków do dofinansowania o powierzenie grantów w ramach naboru nr 2/2019/G w zakresie budowy małej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej.

Protokół z posiedzenia oraz listy wniosków w załączeniu.

Dodatkowe środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości obszaru LGD "LIWOCZ"

Odsłony: 664

Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ” otrzymała dodatkowe środki finansowe na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2016 – 2022, w wysokości 690 000,00 zł. Jest to forma premii za dotychczasową właściwą i efektywną realizację działań założonych w LSR 2016-2022, zgodnie z warunkami określonymi w tzw. umowie ramowej.

Środki te zostaną przeznaczone na działania związane z rozwojem przedsiębiorczości i powstaniem nowych miejsc pracy na obszarze LGD „LIWOCZ”.

Nabory wniosków dla osób, które zechcą otworzyć własną działalność gospodarczą oraz dla firm, które chciałyby rozwinąć swoją działalność gospodarczą planowane są już jesienią bieżącego roku.

 

27.06.2019

Przypomnienie o obowiązku opłacenia składki członkowskiej

Odsłony: 611
W oparciu o § 8 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, przypominamy członkom stowarzyszenia o obowiązku opłacenia składki członkowskiej. Zgodnie z Uchwałą Nr 5 z dnia 5 stycznia 2009 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, wysokość składki członkowskiej wynosi:
- 12 zł. za cały rok dla sektora społecznego (osoby fizyczne, stowarzyszenia),
- 24 zł. za cały rok dla sektora gospodarczego (firmy, przedsiębiorcy).
Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Stowarzyszenia, nr: 73 8626 0002 2001 0009 2395 0001  Bank Spółdzielczy w Kołaczycach.