"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Biuro LGD nieczynne w dniu 10 listopada 2017 r.

Odsłony: 137

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 listopada 2017 r. Biuro Stowarzyszenia w Brzyskach będzie nieczynne, w związku z Uchwałą Zarządu LGD „LIWOCZ” wyznaczającą dzień 10 listopada br. dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017 r., które jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

 

Zbieranie opinii społeczności lokalnej o odbiorze realizacji LSR

Odsłony: 297

Zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie, która ma na celu zebranie opinii społeczności lokalnej na temat wdrażanej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 przez Lokalną Grupę Działania "LIWOCZ".

Państwa opinie są dla nas cenną informacją i posłużą do oceny efektywności realizacji w/w strategii.

ANKIETA online

Ankietę można również pobrać poniżej w wersji PDF - wydrukować, wypełnić i odesłać do LGD "LIWOCZ" w dowolnej formie (e-mail, poczta tradycyjna lub osobiście do biura LGD).

Zapraszamy do wypełnienia ankiety !!!

Załączniki:
Pobierz plik (Ankieta.pdf)Ankieta.pdf833 kB

Zaktualizowane wnioski na operacje w ramach poddziałania 19.2

Odsłony: 105

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.

Link do aktualnych wniosków na stronie ARiMR

W dniach 9-10 października 2017 r. - Biuro LGD „LIWOCZ” jest nieczynne

Odsłony: 722

Informujemy, że w związku ze szkoleniem dla przedstawicieli LGD prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w dniach 9-10 października 2017 roku

Biuro Stowarzyszenia

Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ” w Brzyskach

jest nieczynne.

Szkolenie dotyczy m.in. zmian przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1475) oraz omówienia dokumentów związanych z wdrażaniem poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.