"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

WYNIKI OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH NABORU 1/2016

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" w dniu 10.01.2017 r. dokonano ponownego wyboru operacji w ramach naboru nr 1/2016 o udzielenie wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego WP Departament PROW z dnia 04.01.2017 r.

WYNIKI OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH NABORU NR 4/2016

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" w dniu 10.01.2017 r. dokonano oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 4/2016 o udzielenie wsparcia na wydanie publikacji książkowych dotycząch dziedzictwa lokalnego

WYNIKI OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH NABORU NR 3/2016

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" w dniu 09.01.2017 r. dokonano oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 3/2016 o udzielenie wsparcia na budowę i przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury związanej z turystyką, rekreacją lub kulturą

Posiedzenie Członków Rady - 19.01.2017 r.

Na podstawie § 12 pkt 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” Przewodniczący Rady zwołuje Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 19.01.2017 r. (czwartek) o godzinie 16.30 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A w celu przeprowadzenia procedury oceny, ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji przez Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.

Zachęcamy Państwa do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską, oraz uzyskać rekomendacje. Członkami mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, organizacje lub stowarzyszenia, zamieszkałe (mające siedzibę) i działające na terenie LGD, czyli jednej z 5 gmin: Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn.