Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

loga strona

Informacja o wynikach konkursu na wolne stanowisko pracy

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” informuje, że w wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko "Specjalista ds. koordynacji projektów i promocji", siedem osób złożyło dokumenty aplikacyjne. Wszystkie osoby spełniły wymagania formalne i zostały zaproszone na test kwalifikacyjny. Do testu nie przystąpiły dwie osoby. Spośród osób które przystąpiły do testu trzy osoby zostały zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych Zarząd podjął decyzję o zatrudnieniu Pani Małgorzaty Tabaczyńskiej-Wojnarskiej.

Pani Małgorzata Tabaczyńska - Wojnarska spelnia wszystkie przewidziane w ogłoszeniu wymogi, posiada niezbędną wiedze i doświadczenie do pracy na stanowisku "Specjalista ds. koordynacji projektów i promocji".

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "LIWOCZ"

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ”

Zaprasza

na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, które odbędzie się w dniu 16.06.2016 r. o godz. 1600 Klecie 143 (Gospodarstwo Agroturystyczne „Nad Stawami” u Pani Lidii Żygłowicz).

 

 

Proponowany porządek obrad Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.

4. Wybór pozostałych Członków prezydium (Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza).

5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

6.. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu.

7.. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady.

9.. Podjęcie uchwał w sprawie:

   a) zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu,

   b) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

   c) zatwierdzenia sprawozdania Rady,

   d) udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2015,

10. Zgłaszanie i wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.

11. Zgłaszanie i wybór Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:

   a) wyboru Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.

   b) wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.

13. Przedstawienie proponowanych zmian do Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022 (LSR).

14. Przedstawienie proponowanych zmian w Regulaminie Rady.

15. Przedstawienie proponowanych zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru.

16. Podjęcie uchwał w sprawie:

   a) uchwalenia LSR,

   b) uchwalenia zmian w Regulaminie Rady,

   c) uchwalenia zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru.

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla Członków Rady Stowarzyszenia.

18. Sprawy różne.

19. Zakończenie obrad.

 

Projekty uchwał dostępne będą na stronie internetowej www.lgdliwocz.pl oraz w biurze Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ” od dnia 9 czerwca 2016 roku.

 

 

Do pobrania: Projekty uchwał

 

Biuro nieczynne

Informujemy, że w dniu 27.05.2016 r. biuro LGD „LIWOCZ” będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Umowa podpisana

W dniu 23.05.2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” podpisało umowę na wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022. Łączna kwota otrzymanej pomocy to 7 911 000 zł, w tym 6 300 000 zł jest przeznaczone na realizację operacji ujętych w LSR, z czego 3 150 000 zł na wsparcie związane z rozpoczęciem i rozwojem działalności gospodarczej.

 

Konkurs na stanowisko Specjalista ds. koordynacji projektów i promocji

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” ogłasza konkurs na stanowisko Specjalista ds. koordynacji projektów i promocji

Treść ogłoszenia

Strona 1 z 13

Top