"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Posiedzenie Rady LGD "LIWOCZ" - 25.09.2017 r.

Odsłony: 119

Przewodniczący zwołuje Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, które odbędzie się w dniu 25.09.2017 r. (poniedziałek) o godzinie 16.30 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A w celu przeprowadzenia procedury opiniowania zmiany umowy.

Informacja o zwołaniu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia - do pobrania.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "LIWOCZ" - 18 września 2017r.

Odsłony: 59

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ”

Zaprasza

na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”,
które odbędzie się w dniu 18.09.2017 r. o godz. 1600 na Sali Konferencyjnej
w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
  4. Wybór pozostałych Członków prezydium (Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza).
  5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie proponowanych zmian do Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022 (LSR).
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał dostępne są na stronie internetowej www.lgdliwocz.pl oraz w biurze Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ” od dnia 11 września 2017 roku.

Projekt uchwały w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (uchwała_nr_8.pdf)uchwała_nr_8.pdf202 kB

KONSULTACJE SPOŁECZNE AKTUALIZACJI LSR 2016-2022

Odsłony: 486

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupy Działania „LIWOCZ” ogłasza konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru gmin: Brzyska, Skołyszyn oraz Brzostek, Jodłowa, Pilzno.

Informujemy, iż zmiany LSR odbywają się zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR, stanowiącą załącznikiem nr 1 do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022.

Zaproponowane zmiany do LSR dotyczą m.in.:

- skorygowania błędów, omyłek pisarskich i dostosowania zapisów do dokumentów programowych dotyczących LSR,

- zwiększenia kwot budżetu LSR dla poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” do wysokości 5% środków określonych w umowie ramowej na poddziałanie 19.2 ,

- ustalenia poziomu dofinansowania dla projektu własnego na poziomie 100%,

- skorygowania i ujednoliceniu zapisów dotyczących monitoringu i ewaluacji LSR,

- umożliwienia wnioskowania o powierzenie grantu parafiom,

- ustalenia poziomu dofinansowania dla grantobiorców na poziomie 100%,

- ustalenia intensywności wsparcia dla podmiotów innych niż sektor finansów publicznych oraz podmiotów wykonujących działalność gospodarczą na poziomie 100%,

- rozszerzenia opisów przedsięwzięć w ramach projektów grantowych, w taki sposób aby nie ograniczały one rodzaju zadań planowanych do wykonania przez grantobiorców.

 

Konsultacje dotyczą jedynie zaproponowanych zmian zaznaczonych kolorem czerwonym w LSR, a proponowane elementy do usunięcia zostały przekreślone.

Uwagi i sugestie do zaktualizowanej LSR można wnosić pisemnie, w tym na adres e-mail LGD: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do dnia 12.09.2017 r. do godziny 16.00.


Plik do pobrania:

Załączniki:
Pobierz plik (Projekt zmian LSR_LGD_LIWOCZ.pdf)Projekt zmian LSR_LGD_LIWOCZ.pdf1314 kB

WYNIKI OPINIOWANIA ZMIAN UMOWY I BIZNESPLANU

Odsłony: 585

W dniu 28.08.2017 r. w Brzyskach odbyło sie posiedzenie Członków Rady Stowarzyszenia LGD "LIWOCZ" mające na celu zaopiniowanie zmian, które Beneficjenci chcą wprowadzić do umów i biznespalnu w ramach realizowanych operacji, wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2016 o udzielenie wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
Protokół z posiedzenia w załączeniu.

Zachęcamy Państwa do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską, oraz uzyskać rekomendacje. Członkami mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, organizacje lub stowarzyszenia, zamieszkałe (mające siedzibę) i działające na terenie LGD, czyli jednej z 5 gmin: Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn.