Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

loga strona

Ankieta monitorująca

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" informuje, o obowiązku wypełnienia ankiety monitorującej realizację Lokalnej Strategii Rozwoju przez Beneficjentów działań wdrażanych przez LGD "LIWOCZ". Obowiązek wypełnienia ankiety wynika z umowy ramowej nr 6933-UM0900004/09 zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ". Konieczność wypełniania ankiety wynika również z podpisanej przez Państwa umowy o przyznanie pomocy. Ankietę monitorującą należy wypełnić i dostarczyć do biura Stowarzyszenia (Brzyska 11A) w terminie do 30 listopada 2015 r.
Ankietę należy wypełnić na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność, uwzględniając ewentualne uzupełnienia dokonane na wezwanie Instytucji Wdrażających.

ankieta monitorująca (do pobrania w wersji elektronicznej)

Czas na ankietę

Zakończyliśmy konsultacje społeczne w każdej z Gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia, a tych, którzy nie mogli wziąć udziału w konsultacjach, a chcieliby się włączyć w proces tworzenia LSR bardzo prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej oceny różnych aspektów naszego codziennego życia.

Wypełniona przez Państwa pozwoli nam na lepszą identyfikację problemów i potrzeb lokalnej społeczności oraz na przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Lokalnego, w którym zawarte zostaną oczekiwania społeczności lokalnej dotyczące rozwoju obszaru LGD w najbliższych latach.

http://interankiety.pl/interankieta/579d210e3fba79d4ee38f6a424fe769e

Zachęcamy również do wypełnienia "Karty projektu” - pomysłu na projekt, w którym będą Państwo mogli przedstawić swój pomysł na projekt, który chcieliby Państwo realizować w ciągu najbliższych lat za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania.

http://interankiety.pl/interankieta/c494595d3921bf233d15e3794ce1b402

 Jednocześnie przypominamy, że swoje propozycje, uwagi dotyczące przygotowywanej Strategii Rozwoju Lokalnego można zgłaszać osobiście w punkcie konsultacyjnym w siedzibie Stowarzyszenia (Brzyska 11 A) w każdy wtorek i środę w godz. od 9:00 do 13:00, telefonicznie pod nr telefonu 13 44 10 338 lub pocztą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Konsultacje społeczne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ" informuje, że zakończone zostały konsultacje społeczne, poświęcone identyfikacji problemów i potrzeb, analizie słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń (analiza SWOT) oraz sformułowaniu propozycji celów w ramach przygotowania Strategii Rozwoju Lokalnego (LSR) dla obszaru gmin: Brzyska, Jodłowa, Brzostek, Skołyszyn, Pilzno. W trakcie 5 spotkań konsultacyjnych, po jednym w każdej gminie, przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego, publicznego oraz mieszkańców zdefiniowali problemy i potrzeby lokalnej społeczności oraz opracowali macierz SWOT dla gmin, w których zamieszkują, z ukierunkowaniem na rozwój całego obszaru LGD. Uczestnicy spotkań sformułowali również propozycję celów oraz wypełnili ankiety będące elementem diagnozy obszaru planowanego do objęcia przez LSR. Składali również „Karty projektu” - pomysły na projekty, w których mogli przedstawić swoje pomysły na projekty, które chcieliby realizować w ciągu najbliższych lat za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania.

Konsultacje spo...
Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne
Konsultacje spo...
Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne
Konsultacje spo...
Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne

 

Rozpoczynamy konsultacje

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”  zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2016-2022.

Na spotkania zapraszamy mieszkańców wchodzących w skład LGD gmin:

Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Skołyszyn, Pilzno

Zapraszamy  wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego rejonu.

plakat konsultacje

 

 

Plan włączenia społeczności

Strategia Rozwoju Lokalnego będzie dokumentem który powstanie przy aktywnym udziale lokalnej społeczności.

Aby zagwarantować udział lokalnej społeczności w procesie tworzenia strategii i jej realizacji, Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" upubliczni informacje o konsultacjach w sprawie tworzenia LSR na swojej stronie internetowej, stronach internetowych gmin będących członkami LGD oraz na tablicach ogłoszeń w gminach. Konsultacje zostaną przeprowadzone w każdej z gmin będącej członkiem LGD na równych zasadach, tzn. będą w nich brali udział przedstawiciele wszystkich sektorów, na których oparte jest działanie LGD, tj. przedstawiciele sektora społecznego, publicznego, gospodarczego i mieszkańców.

W trakcie konsultacji zostaną zdefiniowane problemy i potrzeby lokalnej społeczności oraz propozycje ich rozwiązania. Konsultacje z udziałem lokalnej społeczności pozwolą na przeprowadzenie analizy SWOT, określenie celów i ustalenia ich hierarchii, sformułowanie wskaźników realizacji LSR oraz identyfikacji grup docelowych strategii.

Wdrażanie opracowanej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność odbywać się będzie poprzez współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Strona 1 z 10

Top