"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Zakończono cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych dotyczących GRANTÓW

Odsłony: 88
W dniach 9, 11 i 12 maja 2017 roku na obszarze LGD (w gminach Brzyska, Jodłowa, Skołyszyn, Brzostek i Pilzno) przeprowadzono cykl spotkań informacyjno - konsultacyjnych dotyczących planowanych naborów wniosków o powierzenie GRANTÓW.
Spotkanie miało na celu zapoznanie przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, grup nieformalnych oraz osób zaangażowanych w sprawy lokalnej społeczności z zasadami i warunkami przyznawania grantów w ramach planowanych przez LGD „LIWOCZ” naborów, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców do korzystania z bezpłatnego doradztwa świadczonego przez Biuro LGD "LIWOCZ".

Pierwsza umowa na realizację operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej podpisana

Odsłony: 341

W dniu 26 kwietnia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie została podpisana pierwsza umowa na realizację operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach poddziałania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Beneficjent z którym podpisano umowę złożył wniosek o przyznanie pomocy w naborze przeprowadzonym w grudniu 2016 r. przez Lokalną Grupę Działania "LIWOCZ".

Zdjecie 1   Zdjecie 2

Przypominamy o obowiązku opłacenia składki członkowskiej

Odsłony: 587

W oparciu o § 8 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, przypominamy członkom stowarzyszenia o obowiązku opłacenia składki członkowskiej.

Zgodnie z Uchwałą Nr 5 z dnia 5 stycznia 2009 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, wysokość składki członkowskiej wynosi:

- 12 zł. za cały rok dla sektora społecznego (osoby fizyczne, stowarzyszenia),

- 24 zł. za cały rok dla sektora gospodarczego (firmy, przedsiębiorcy)

 Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Stowarzyszenia, nr: 73 8626 0002 2001 0009 2395 0001 Bank Spółdzielczy w Kołaczycach.

Konkurencyjny wybór wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji

Odsłony: 991

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal będzie dostępny od 18 marca 2017 r. pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.arimr.gov.pl linku: http://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/portal-ogloszen-arimr-dla-wnioskodawcowbeneficjentow-wybor-oferty-na-wykonanie-inwestycji-tj-1.html

Zachęcamy Państwa do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską, oraz uzyskać rekomendacje. Członkami mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, organizacje lub stowarzyszenia, zamieszkałe (mające siedzibę) i działające na terenie LGD, czyli jednej z 5 gmin: Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn.