Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ”

Zaprasza Panią/Pana

na Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ”, które odbędzie się w dniu 7 lutego 2014 r. o godz. 1400 w Jodłowej (Zespół Szkół nr 1)

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ”.
 4. Wybór pozostałych Członków prezydium (Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza).
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia sprawozdań Zarządu,
  2. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  3. przyjęcia sprawozdania Rady,
  4. udzielenia absolutorium dla Zarządu.
 1. Sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał dostępne będą na stronie internetowej www.lgdliwocz.pl  oraz w siedzibie biura Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ”  od dnia  30 stycznia 2015 roku.

Projekty uchwał:

uchwała nr 1

uchwała nr 2

uchwała nr 3

uchwała nr 4 

Ankieta monitorująca

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" informuje, o obowiązku wypełnienia ankiety monitorującej realizację Lokalnej Strategii Rozwoju przez Beneficjentów działań wdrażanych przez LGD "LIWOCZ". Obowiązek wypełnienia ankiety wynika z umowy ramowej nr 6933-UM0900004/09 zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ". Konieczność wypełniania ankiety wynika również z podpisanej przez Państwa umowy o przyznanie pomocy. Ankietę monitorującą należy wypełnić i dostarczyć do biura Stowarzyszenia (Brzyska 11A) w terminie do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.
Ankietę należy wypełnić na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność, uwzględniając ewentualne uzupełnienia dokonane na wezwanie Instytucji Wdrażających.

ankieta monitorująca (do pobrania w wersji elektronicznej)

Konkurs bożonarodzeniowy galeria Nowy Świat

W sobotę 13 grudnia 2014 r. odbył się w Rzeszowie finał VI edycji „Konkursu Bożonarodzeniowego” organizowanego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego dla Lokalnych Grup Działania.

Celem konkursu było pobudzenie aktywności mieszkańców, poznanie i upowszechnianie tradycji a także promowanie potraw bożonarodzeniowych. Konkurs promował także działania związane z rozwijaniem wrażliwości estetycznej inspirowanej kulturą, tradycją i folklorem oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości na terenie województwa podkarpackiego.

W tym roku Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „LIWOCZ” z siedzibą w Brzyskach reprezentowało w konkursie Stowarzyszenie Wiejskie „KAMIENICA” z Kamienicy Górnej. Przy stoisku nastrojowe kolędy przygrywała Kapela Rodzinna Zastawnych z Brzostku.

Czytaj więcej: Konkurs bożonarodzeniowy galeria Nowy Świat

Strona 1 z 7

logotypy

Top