"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Istotne wyjaśnienia i interpretacje dotyczące ubiegania się o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Departament Działań Delegowanych przedstawia wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które obejmują zagadnienia:

a) w formie pytań i odpowiedzi,

b) dotyczące kosztów kwalifikowanych - środków transportu,

c) dotyczące utworzenia miejsca pracy w wyniku zatrudnienia osób współpracujących oraz niewykonywania działalności gospodarczej przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej.

Zakończono cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla mieszkańców gmin obszaru LGD „LIWOCZ”

Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” zakończyła cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla mieszkańców obszaru objętego STRATEGIĄ ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016 -2022.

Celem spotkań było zapoznanie mieszkańców, w tym potencjalnych beneficjentów z zasadami ubiegania się o dofinansowanie i przyznawania pomocy na operacje w ramach planowanych naborów z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zwłaszcza w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „LIWOCZ” zaprasza osoby zainteresowane pozyskaniem środków na

  • podjęcie działalności gospodarczej (premia 80 tys. zł.)

lub

  • rozwój działalności gospodarczej (maksymalnie 300 tys. zł.)

na SPOTKANIA INFORMACYJNE dotyczące naborów wniosków oraz zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Planowane spotkania informacyjne dla zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych

Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” informuje, że końcem września/początkiem października bieżącego roku planowane są spotkania informacyjne dla zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, na:

  • podjęcie działalności gospodarczej (premia w wysokości 80.000,00 zł.)
  • rozwijanie działalności gospodarczej (maksymalnie 300.000,00 zł.)

Zachęcamy Państwa do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską, oraz uzyskać rekomendacje. Członkami mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, organizacje lub stowarzyszenia, zamieszkałe (mające siedzibę) i działające na terenie LGD, czyli jednej z 5 gmin: Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn.