"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Zaproszenie na spotkanie informacyjne - podsumowujące prace nad LSR 2023-2029

Odsłony: 12

 

LOGO WPR

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „LIWOCZ”

zaprasza

wszystkich mieszkańców i mieszkanki oraz członków LGD

na spotkanie informacyjne, podsumowujące prace nad Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2029,

podczas którego nastąpi prezentacja wyników prac nad LSR, jej założeń, celów i wskaźników, aby nadać jej ostateczny kształt.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "LIWOCZ" - 05.06.2023 r.

Odsłony: 15

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ”

Zaprasza

na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

które odbędzie się w dniu 05.06.2023 r. (poniedziałek) o godz. 1600

na Sali Konferencyjnej w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ”.
  4. Wybór pozostałych Członków prezydium (Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza).
  5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie projektu Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023 – 2029.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023 – 2029.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie obrad.

Projekty uchwały dostępny jest poniżej oraz w biurze Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ”.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_nr_11_projekt.pdf)Uchwała_nr_11_projekt.pdf321 kB

Konsultacje społeczne LSR na lata 2023-2029

Odsłony: 13

W związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2029,

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „LIWOCZ”

zaprasza wszystkich mieszkańców i mieszkanki do konsultacji społecznych przygotowywanego dokumentu strategicznego.

ZAPROSZENIE DO INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI DOTYCZĄCYCH OPRACOWANIA LSR na lata 2023-2029

Odsłony: 165

W związku z prowadzonymi pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2029
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „LIWOCZ”
ZAPRASZA
mieszkańców gmin Brzyska, Brzostek, Jodłowa, Pilzno i Skołyszyn,
w tym działaczy społecznych, lokalnych liderów, sołtysów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, GOPS, MOPS, OSP, KGW i innych NGO,
jednostek edukacyjnych (szkól, przedszkoli, żłobków) oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych,a także przedsiębiorców i rolników
DO INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI
W BIURZE LGD „LIWOCZ”
38-212 Brzyska 11A (punkt konsultacyjny)
Państwa propozycje, pomysły, potrzeby i inicjatywy będą bardzo pomocne przy budowie poszczególnych elementów strategii,
w tym określaniu działań, przedsięwzięć, celów, planu finansowego czy wskaźników.

Zapraszamy do kontaktu osobistego w biurze LGD, telefonicznego pod nr tel. 13 44 103 38 lub za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strategia LGD „LIWOCZ” będzie finansowana z dwóch programów, tj. Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 oraz Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027
i będzie stanowiła podstawę do ogłaszania konkursów oraz wydatkowania środków w ramach nowego okresu programowania do 2029 roku.

Zachęcamy Państwa do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską, oraz uzyskać rekomendacje. Członkami mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, organizacje lub stowarzyszenia, zamieszkałe (mające siedzibę) i działające na terenie LGD, czyli jednej z 5 gmin: Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn.