Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

loga strona

Czas na ankietę

Zakończyliśmy konsultacje społeczne w każdej z Gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia, a tych, którzy nie mogli wziąć udziału w konsultacjach, a chcieliby się włączyć w proces tworzenia LSR bardzo prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej oceny różnych aspektów naszego codziennego życia.

Wypełniona przez Państwa pozwoli nam na lepszą identyfikację problemów i potrzeb lokalnej społeczności oraz na przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Lokalnego, w którym zawarte zostaną oczekiwania społeczności lokalnej dotyczące rozwoju obszaru LGD w najbliższych latach.

http://interankiety.pl/interankieta/579d210e3fba79d4ee38f6a424fe769e

Zachęcamy również do wypełnienia "Karty projektu” - pomysłu na projekt, w którym będą Państwo mogli przedstawić swój pomysł na projekt, który chcieliby Państwo realizować w ciągu najbliższych lat za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania.

http://interankiety.pl/interankieta/c494595d3921bf233d15e3794ce1b402

 Jednocześnie przypominamy, że swoje propozycje, uwagi dotyczące przygotowywanej Strategii Rozwoju Lokalnego można zgłaszać osobiście w punkcie konsultacyjnym w siedzibie Stowarzyszenia (Brzyska 11 A) w każdy wtorek i środę w godz. od 9:00 do 13:00, telefonicznie pod nr telefonu 13 44 10 338 lub pocztą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Konsultacje społeczne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ" informuje, że zakończone zostały konsultacje społeczne, poświęcone identyfikacji problemów i potrzeb, analizie słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń (analiza SWOT) oraz sformułowaniu propozycji celów w ramach przygotowania Strategii Rozwoju Lokalnego (LSR) dla obszaru gmin: Brzyska, Jodłowa, Brzostek, Skołyszyn, Pilzno. W trakcie 5 spotkań konsultacyjnych, po jednym w każdej gminie, przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego, publicznego oraz mieszkańców zdefiniowali problemy i potrzeby lokalnej społeczności oraz opracowali macierz SWOT dla gmin, w których zamieszkują, z ukierunkowaniem na rozwój całego obszaru LGD. Uczestnicy spotkań sformułowali również propozycję celów oraz wypełnili ankiety będące elementem diagnozy obszaru planowanego do objęcia przez LSR. Składali również „Karty projektu” - pomysły na projekty, w których mogli przedstawić swoje pomysły na projekty, które chcieliby realizować w ciągu najbliższych lat za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania.

Konsultacje spo...
Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne
Konsultacje spo...
Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne
Konsultacje spo...
Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne

 

Rozpoczynamy konsultacje

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”  zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2016-2022.

Na spotkania zapraszamy mieszkańców wchodzących w skład LGD gmin:

Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Skołyszyn, Pilzno

Zapraszamy  wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego rejonu.

plakat konsultacje

 

 

Plan włączenia społeczności

Strategia Rozwoju Lokalnego będzie dokumentem który powstanie przy aktywnym udziale lokalnej społeczności.

Aby zagwarantować udział lokalnej społeczności w procesie tworzenia strategii i jej realizacji, Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" upubliczni informacje o konsultacjach w sprawie tworzenia LSR na swojej stronie internetowej, stronach internetowych gmin będących członkami LGD oraz na tablicach ogłoszeń w gminach. Konsultacje zostaną przeprowadzone w każdej z gmin będącej członkiem LGD na równych zasadach, tzn. będą w nich brali udział przedstawiciele wszystkich sektorów, na których oparte jest działanie LGD, tj. przedstawiciele sektora społecznego, publicznego, gospodarczego i mieszkańców.

W trakcie konsultacji zostaną zdefiniowane problemy i potrzeby lokalnej społeczności oraz propozycje ich rozwiązania. Konsultacje z udziałem lokalnej społeczności pozwolą na przeprowadzenie analizy SWOT, określenie celów i ustalenia ich hierarchii, sformułowanie wskaźników realizacji LSR oraz identyfikacji grup docelowych strategii.

Wdrażanie opracowanej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność odbywać się będzie poprzez współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” informuje, że od lipca 2015 r. w biurze Lokalnej Grupy Działania (Brzyska 11 A; 38-212 Brzyska; tel. 13 44 10 338) prowadzony jest PUNKT KONSULTACYJNY dla nowej Strategii Rozwoju Lokalnego. Punkt konsultacyjny jest otwarty w każdy wtorek i środę w godzinach od 09:00-13:00.

Za pośrednictwem punktu konsultacyjnego na każdym etapie przygotowywania strategii będzie można zapoznawać się z opracowaniami dotyczącymi strategii, wnosić uwagi oraz zgłaszać pomysły.

Zachęcamy lokalnych liderów, radnych, sołtysów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, mieszkańców, do włączenia się we wspólne opracowanie Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2016-2022 poprzez wyrażenie swojej opinii, pomysłów, bądź też wskazanie obszarów tematycznych do ujęcia w nowej lokalnej strategii rozwoju. Informacje, które uzyskamy od Państwa wykorzystamy do wytyczenia kierunków działania Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ” w nowym okresie programowania w ramach PROW 2014 – 2020.

Zapraszamy do odwiedzania Punktu Konsultacyjnego osobiście, bądź kontaktu telefonicznego i dzielenia się swoimi opiniami i pomysłami.

Strona 1 z 10

Top