"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

WYNIKI OCENY I WYBORU WNIOSKÓW W RAMACH NABORU NR 3/2018/G

Odsłony: 50

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" w dniu 23.04.2018 r. dokonano oceny i wyboru wniosków do dofinansowania o powierzenie grantów w ramach naboru nr 3/2018/G w zakresie integracji społeczności lokalnej z osobami niepełnosprawnymi.

Na posiedzeniu zaopiniowano również zmiany do umowy Beneficjenta realizujacego operację wybraną do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2016.
Protokół z posiedzenia oraz listy wniosków w załączeniu.

WYNIKI OCENY I WYBORU WNIOSKÓW W RAMACH NABORU NR 2/2018/G

Odsłony: 66

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" w dniu 04.04.2018 r. dokonano oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2018/G o powierzenie grantów na wsparcie inicjatyw służacych zachowaniu dziedzictwa lokalnego.
Protokół z posiedzenia oraz listy wniosków w załączeniu.

OGŁOSZENIE NR 2/2018 O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY

Odsłony: 62

Ogłoszenie nr 2/2018 w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy

na organizację szkoleń, kursów kwalifikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem
lokalnego rynku pracy, w tym dla grup defaworyzowanych

Termin trwania naboru: od 14 maja 2018 r. - do 28 maja 2018 r. do godziny 16.00.

Pobierz:

Zwołanie Posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" na 23.04.2018 r.

Odsłony: 460

Przewodniczący zwołuje Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, które odbędzie się w dniu 23.04.2018 r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A w celu przeprowadzenia procedury oceny, ustalenia kwoty wsparcia i wyboru grantobiorców oraz opiniowania zmian umowy.

Informacja o zwołaniu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia - do pobrania.

Zachęcamy Państwa do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską, oraz uzyskać rekomendacje. Członkami mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, organizacje lub stowarzyszenia, zamieszkałe (mające siedzibę) i działające na terenie LGD, czyli jednej z 5 gmin: Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn.