Wyniki oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 1/2020

Odsłony: 305

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" w dniu 29.10.2020 r. dokonano oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2020 o udzielenie wsparcia na budowę i przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury związanej z turystyką, rekreacją lub kulturą.

Lista operacji zgodnych z LSR, wybranych do dofinansowania oraz protokół z posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" do pobrania poniżej: