"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Wyniki oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 1/2020

Odsłony: 415

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" w dniu 29.10.2020 r. dokonano oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2020 o udzielenie wsparcia na budowę i przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury związanej z turystyką, rekreacją lub kulturą.

Lista operacji zgodnych z LSR, wybranych do dofinansowania oraz protokół z posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" do pobrania poniżej:

Zwołanie posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" na 29.10.2020 r.

Odsłony: 380

Na podstawie § 12 pkt 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” Przewodniczący zwołuję Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 29.10.2020 r. (czwartek) o godzinie 16.00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A w celu przeprowadzenia procedury oceny, ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji przez Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
W/w procedura dotyczy naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłoszenie nr 1/2020 o udzielenie wsparcia na budowę i przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury związanej z turystyką, rekreacją lub kulturą.

Informacja o zwołaniu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia - do pobrania.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2020

Odsłony: 501

Ogłoszenie nr 1/2020 z dnia 07.09.2020 r.
Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” działająca na terenie gmin: Brzyska, Skołyszyn, Brzostek, Jodłowa, Pilzno,
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na budowę i przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury związanej z turystyką,
rekreacją lub kulturą

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Termin trwania naboru: od 21 września 2020 r. - do 05 października 2020 r. do godziny 16.00.

Dokumentacja naboru do pobrania:

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o naborze nr 1_2020.pdf)Ogłoszenie o naborze nr 1_2020.pdf543 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 Cele ogólne i szczegółowe.pdf)Załącznik nr 1 Cele ogólne i szczegółowe.pdf473 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 Lokalne kryteria wyboru operacji.pdf)Załącznik nr 2 Lokalne kryteria wyboru operacji.pdf1146 kB
Pobierz plik (1_Formularz wniosku o przyznanie pomocy.xlsx)1_Formularz wniosku o przyznanie pomocy.xlsx281 kB
Pobierz plik (1_Formularz wniosku o przyznanie pomocy_PDF.pdf)1_Formularz wniosku o przyznanie pomocy_PDF.pdf1212 kB
Pobierz plik (2_Dodatkowe arkusze dla współwnioskujących.xlsx)2_Dodatkowe arkusze dla współwnioskujących.xlsx162 kB
Pobierz plik (2_Dodatkowe arkusze dla współwnioskujących_PDF.pdf)2_Dodatkowe arkusze dla współwnioskujących_PDF.pdf805 kB
Pobierz plik (3_Instrukcja wypełniania wniosku.pdf)3_Instrukcja wypełniania wniosku.pdf1368 kB
Pobierz plik (4_Oświadczenie_o_wielkości_przedsiebiorstwa.xlsx)4_Oświadczenie_o_wielkości_przedsiebiorstwa.xlsx173 kB
Pobierz plik (4_Oświadczenie_o_wielkości_przedsibiorstwa_PDF.pdf)4_Oświadczenie_o_wielkości_przedsibiorstwa_PDF.pdf504 kB
Pobierz plik (5_Zasady_wypelniania_oświadczenia_o_wielkości_przedsiebiorstwa.pdf)5_Zasady_wypelniania_oświadczenia_o_wielkości_przedsiebiorstwa.pdf884 kB
Pobierz plik (6_Projekt umowy.pdf)6_Projekt umowy.pdf866 kB
Pobierz plik (6_Załącznik_nr_1 do umowy.pdf)6_Załącznik_nr_1 do umowy.pdf208 kB
Pobierz plik (6_Załącznik_nr_2 do umowy.pdf)6_Załącznik_nr_2 do umowy.pdf179 kB
Pobierz plik (6_Załącznik_nr_3 do umowy.pdf)6_Załącznik_nr_3 do umowy.pdf533 kB
Pobierz plik (6_Załącznik_nr_3a do umowy.pdf)6_Załącznik_nr_3a do umowy.pdf655 kB
Pobierz plik (6_Załącznik_nr_5 do umowy.pdf)6_Załącznik_nr_5 do umowy.pdf274 kB
Pobierz plik (7_Wniosek o Płatność.xlsx)7_Wniosek o Płatność.xlsx141 kB
Pobierz plik (7_Wniosek o Płatność_PDF.pdf)7_Wniosek o Płatność_PDF.pdf491 kB
Pobierz plik (8_WoP_dodatkowe arkusze dla współwnioskujących.xlsx)8_WoP_dodatkowe arkusze dla współwnioskujących.xlsx43 kB
Pobierz plik (8_WoP_dodatkowe arkusze dla współwnioskujących_PDF.pdf)8_WoP_dodatkowe arkusze dla współwnioskujących_PDF.pdf380 kB
Pobierz plik (9_Instrukcja wypełnienia Wniosku o Płatność.pdf)9_Instrukcja wypełnienia Wniosku o Płatność.pdf1451 kB
Pobierz plik (10_Formularz Informacji_po_realizacji_operacji_IPRO_.xlsx.xlsx)10_Formularz Informacji_po_realizacji_operacji_IPRO_.xlsx.xlsx114 kB
Pobierz plik (11_Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza_IPRO.pdf)11_Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza_IPRO.pdf521 kB
Pobierz plik (12_Umowa o PP_następcy prawnemu.pdf)12_Umowa o PP_następcy prawnemu.pdf549 kB
Pobierz plik (12_Załącznik_nr_2_do umowy o PP_następcy prawnemu.pdf)12_Załącznik_nr_2_do umowy o PP_następcy prawnemu.pdf180 kB
Pobierz plik (12_Załącznik_nr_4_do umowy o PP_następcy prawnemu.pdf)12_Załącznik_nr_4_do umowy o PP_następcy prawnemu.pdf430 kB
Pobierz plik (13_Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 (jeśli dot.).pdf)13_Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 (jeśli dot.).pdf602 kB