"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacje własne

Wyniki oceny i wyboru operacji własnej LGD LIWOCZ (1/2019/OW) oraz opiniowania zmian umowy

Odsłony: 1538

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" w dniu 20.05.2019 r. dokonano oceny i wyboru do dofinansowania operacji własnej LGD pt. "Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe - twoją szansą - II edycja", o zakresie tematycznym "Organizacja szkoleń, kursów kwalifikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy dla grup defaworyzowanych" oraz opiniowania zmian umowy.

Operacja LGD realizowana jest w trybie operacji własnej ponieważ żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania informacji o planowanej do realizacji operacji własnej (nr 1/2019/OW) na stronie www.lgdliwocz.pl, nie zgłosił LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Protokół z posiedzenia oraz lista operacji wybranych do dofinansowania w załączeniu.

Kategoria: