"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacje własne

Operacja własna LGD (1/2019/OW) – brak zgłoszeń

Odsłony: 1369

W związku z umieszczeniem w dniu 1 kwietnia 2019 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”  informacji  nr 1/2019/OW o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia: 2.1.2 Organizacja szkoleń, kursów kwalifikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy dla grup defaworyzowanych informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji

Kategoria: