"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Nabory

II Posiedzenie Rady 30.04.2014 r. - zaproszenie

Odsłony: 2034

Informujemy, że 30 kwietnia 2014 r. o godz. 16:00 w budynku GOPS odbędzie się II posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "LIWOCZ" dotyczące wyboru operacji do dofinansowania w ramach działania:
- Małe Projekty
Poniżej projekty podejmowanych uchwał.

uchwała wybranie do dofinansowania 
uchwała listy operacji wybranych do dofinansowania 
zał nr 1 do uchwały listy operacji wybranych do dofinansowania

Proponowany porządek Posiedzenia