"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Nabory

Informacja o złożonych wnioskach- nabór od 17-31.03.2014

Odsłony: 1660

W dniu 31 marca 2014 r. zakończył się nabór wniosków w ramach działania Małe Projekty. Do biura Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ" wpłynęło 40 wniosków. Łączną wartość projektów wynosi 1 223 696,18 zł, wnioskowana wartość dofinansowania:  839 173,08 zł, limit w naborze:  684 633,94 zł.

Kategoria: