"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Nabory

II posiedzenie Rady Stowarzyszenia 18.02.2014 r.- zaproszenie

Odsłony: 1523

Informujemy, że w dniu 18 lutego 2014 roku (wtorek) o godzinie 16:30 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, Brzyska 11A odbędzie się II posiedzenie rady w celu przeprowadzenia procedury wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" dotyczące działań:
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
- Małe Projekty
- Odnowa i rozwój wsi
Poniżej przedstawiamy projekty uchwał wraz z załącznikami jakie będą podejmowane na posiedzeniu.

porządek obrad

projekty uchwał

 

Kategoria: