"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Odnowa i rozwój wsi - od 15 do 31 stycznia 2014 r.

Nabór wniosków Odnowa i rozwój wsi od 15 do 31 stycznia 2014 roku

Odsłony: 1212

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w zakresie

Odnowa i rozwój wsi


za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ"
działającego na terenie gmin: Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn.


Termin składania wniosków:
od 15 stycznia 2014 r. do 31 stycznia 2014 r.


Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ",
38-212 Brzyska 11A, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.


Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.
Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.prow.podkarpackie.pl; Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ” pod adresem: www.lgdliwocz.pl. Wnioski można również pobrać bezpośrednio w instytucjach wskazanych powyżej.
Kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania „LIWOCZ” w ramach działania Odnowa i rozwój wsi oraz dokumenty niezbędne do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru projektów udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.prow.podkarpackie.pl oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” pod adresem: www.lgdliwocz.pl.


Limit dostępnych środków na operacje z zakresu:
- Odnowa i rozwój wsi wynosi: 1 061 084,45 (milion sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery zł. 45/100).Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD „LIWOCZ”:
        1. Zgodność z przynajmniej jednym celem ogólnym, szczegółowym i przedsięwzięciem zapisanym w LSR.
        2. Uzyskanie minimum 25% możliwych do zdobycia punktów.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, Brzyska 11A, 38-212 Brzyska oraz pod numerem telefonu 13 44 103 38 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Załączniki do pobrania:

» Wniosek o przyznanie pomocy 413 313 6

» Wniosek o przyznanie pomocy 413 313 6 (wersja edytowalna, format xls)

» Instrukcja wypełniania wniosku

» Lokalne kryteria wyboru

» Lokalne kryteria wyboru (wersja pdf)

» Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji (wersja pliku docx)

» Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacj (wersja pdf)

» Załącznik nr 1 - Karta Informacyjna o Projekcie

» Załącznik nr 1 - Karta Informacyjna o Projekcie (wersja pdf)