Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.

Rozstrzygnięcie naboru wniosków Małe projekty - od 17 do 31 marca 2014 r.

W dniu 30 kwietnia 2014 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "LIWOCZ" dotyczące ostatecznego zatwierdzenia list wniosków wybranych oraz niewybranych do finansowania w ramach naboru wniosków z zakresu Małe Projekty:

- Lista wniosków wybranych do dofinansowania

- Lista wniosków nie wybranych do dofinansowania

Nabór wniosków z małych projektów - od 17 - 31.03.2014 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Zarząd Województwa Podkarpackiego

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

w zakresie Małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,

za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ"

działającego na terenie gmin: Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn

Termin składania wniosków:

od 17 marca 2014 r. do 31 marca 2014 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ",

38-212 Brzyska 11A, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

 

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.prow.podkarpackie.pl; Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ" pod adresem: www.lgdliwocz.pl. Wnioski można również pobrać bezpośrednio w instytucjach wskazanych powyżej.

Kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania „LIWOCZ" w ramach działania Małe projekty, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi oraz dokumenty niezbędne do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru projektów udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.prow.podkarpackie.pl oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ" pod adresem: www.lgdliwocz.pl.

Limit dostępnych środków na operacje z zakresu:

Małych projektów wynosi 684 633,94 (sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści trzy zł. 94/100)

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD „LIWOCZ":

Zgodność z przynajmniej jednym celem ogólnym, szczegółowym i przedsięwzięciem zapisanym w LSR.Uzyskanie minimum 25% możliwych do zdobycia punktów.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ", Brzyska 11A, 38-212 Brzyska oraz pod numerem telefonu 13 44 103 38 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Załączniki do pobrania:

wniosek_o_pp_413_MP_7z.pdf

instrukcja_wypełniania_wniosku_7z.pdf

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.doc

Załączniki LGD:

Lokalne kryteria wyboru małe projekty.doc

Lokalne kryteria wyboru małe projekty.pdf

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji.doc

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji.pdf

Załącznik nr 1 - Oswiadczenie wniosokodawcy bedacego osoba fizyczna o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.doc

Załącznik nr 1 - Oswiadczenie wniosokodawcy bedacego osoba fizyczna o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.pdf

Załącznik nr 2 - Karta Informacyjna o Projekcie.doc

Załącznik nr 2 - Karta Informacyjna o Projekcie.pdf

Rozporządzenie MRiRW z dnia 8 lipca 2008

 

Rozstrzygnięcie naboru wniosków z Małych Projektów

W dniu 18 lutego 2014 r. w Brzyskach odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenie LGD "LIWOCZ" dotyczące ostatecznego zatwierdzenia list wniosków wybranych oraz niewybranych do finansowania w ramach naboru wniosków z zakresu "Małe projekty".

Nabór wniosków z małych projektów - od 23-12-3013 r. do 14-01-2014 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
w zakresie Małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ"
działającego na terenie gmin: Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn

Termin składania wniosków:
od 23 grudnia 2013 r. do 14 stycznia 2014 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ",
38-212 Brzyska 11A, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.prow.podkarpackie.pl; Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ" pod adresem: www.lgdliwocz.pl. Wnioski można również pobrać bezpośrednio w instytucjach wskazanych powyżej.

Kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania „LIWOCZ" w ramach działania Małe projekty, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi oraz dokumenty niezbędne do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru projektów udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.prow.podkarpackie.pl oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ" pod adresem: www.lgdliwocz.pl.

Limit dostępnych środków na operacje z zakresu:
Małych projektów wynosi 193 753,56 zł (słownie: (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy zł. 56/100).

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD „LIWOCZ":
1. Zgodność z przynajmniej jednym celem ogólnym, szczegółowym i przedsięwzięciem zapisanym w LSR.
2. Uzyskanie minimum 25% możliwych do zdobycia punktów.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ", Brzyska 11A, 38-212 Brzyska oraz pod numerem telefonu 13 44 103 38 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Załączniki do pobrania:

 

wniosek_o_pp_413_MP_7z.pdf

 

instrukcja_wypełniania_wniosku_7z.pdf

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.doc

 

Załączniki LGD

 

Lokalne kryteria wyboru małe projekty.doc

 

Lokalne kryteria wyboru małe projekty.pdf

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji.doc

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji.pdf

 

Załącznik nr 1 - Oswiadczenie wniosokodawcy bedacego osoba fizyczna o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.doc

 

Załącznik nr 1 - Oswiadczenie wniosokodawcy bedacego osoba fizyczna o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.pdf

 

Załącznik nr 2 - Karta Informacyjna o Projekcie.doc

 

Załącznik nr 2 - Karta Informacyjna o Projekcie.pdf

 

Posiedzenie Rady LGD "LIWOCZ"

         W dniu 18 marca 2013 roku w Brzyskach odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania LIWOCZ na którym nastąpiło zatwierdzenie list wniosków wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków z zakresu "Małe projekty".

 

Więcej artykułów…

  1. Małe projekty

Podkategorie

Strona 1 z 2

logotypy

Top