"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "LIWOCZ" - 21 czerwca 2018 r.

Odsłony: 476

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ”

Zaprasza

na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”,
które odbędzie się w dniu 21.06.2018 r. o godz. 1700 w Jodłowym Dworze, Jodłowa 28a.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
  4. Wybór pozostałych Członków prezydium (Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza).
  5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie proponowanych zmian do Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022 (LSR).
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022.
  8. Podsumowanie dziesięcioletniej działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.
  9. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał w załączniku oraz dostepne w biurze Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ”.

Kategoria: