"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "LIWOCZ" - 20 lutego 2018 r.

Odsłony: 682

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ”

Zaprasza

na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, które odbędzie się
w dniu 20.02.2018 r. o godz. 1600
w Gospodarstwie AgroturystycznymNad stawamiLidia i Robert Żygłowicz, Klecie 143.

 Proponowany porządek obrad Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”:

1) Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.

2) Stwierdzenie prawomocności obrad.

3) Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.

4) Wybór pozostałych Członków prezydium (Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza).

5) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

6) Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu.

7) Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

8) Przedstawienie sprawozdania Rady.

9) Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu,

b) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

c) zatwierdzenia sprawozdania Rady,

d) udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2017,

e) uzupełnienia składu Zarządu.

10) Sprawy różne.

11) Zakończenie obrad.

 

Projekty uchwał dostępne będą na stronie internetowej www.lgdliwocz.pl oraz w biurze Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ” od dnia 13 lutego 2018 roku.

Projekty uchwał:

Kategoria: