"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Ogłoszenie nr 1/2018/G o naborze wniosków o powierzenie grantów

Odsłony: 490

Ogłoszenie nr 1/2018/G

Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kategoria: