"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Wyniki ponownej oceny operacji (autokontroli) w ramach naboru nr 1/2019 dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w związku ze złożonymi protestami

Odsłony: 564

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami powtórnej weryfikacji i oceny wniosków (autokontroli) w ramach naboru nr 1/2019 o udzielenie wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” trwającego od 07 do 21 października 2019 r., w związku ze złożonymi protestami przez Wnioskodawców.

Lista operacji wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej oraz protokół z posiedzenia Rady LGD "LIWOCZ" do pobrania poniżej: