"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

RODO (informacja):

Odsłony: 3016

Administratorem danych osobowych beneficjentów jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu niezbędne do rozpatrzenia Twojego wniosku oraz zawarcia i wykonania umowy.

Dostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”. Podanie danych jest wymagane w celu rozpatrzenia Twojego wniosku oraz zawarcia i wykonania umowy.

Każdemu przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Jednocześnie informujemy, że każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 litera b i c z dnia 27 kwietnia 2016 r.  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu rozpatrzenia Twojego wniosku oraz zawarcia i wykonania umowy, tzw. RODO.

Dane będą przetwarzane tak długo jak nie ustanie cel ich przetwarzania lub wymagają tego przepisy prawa (w tym podatkowe i rachunkowe) w celach dowodowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.