"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Monitoring i ewaluacja LSR

Warsztat refleksyjny - zrealizowany

Odsłony: 1331

Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” dnia 20 lutego br. przeprowadziła Warsztat Refleksyjny  w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju. Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i aktywny udział.

IMG 6320 IMG 6327 IMG 6334 IMG 6335

Materiały dla uczestników warsztatu refleksyjnego na 20 lutego 2018 r.

Odsłony: 481

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi materiałmi na warsztat refleksyjny, który odbędzie się w dniu 20 lutego 2018 roku.

Dane dotyczą m.in.: realizacji finansowej i rzeczowej LSR (osiągnięte wartości wskaźników), funkcjonowania LGD i biura (działań informacyjno-promocyjnych, działań doradczych, funkcjonowania partnerstwa i organów LGD), sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD w oparciu o dostępne dane statystyczne.

Zbieranie opinii społeczności lokalnej o odbiorze realizacji LSR

Odsłony: 3112

Zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie, która ma na celu zebranie opinii społeczności lokalnej na temat wdrażanej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 przez Lokalną Grupę Działania "LIWOCZ".

Państwa opinie są dla nas cenną informacją i posłużą do oceny efektywności realizacji w/w strategii.

ANKIETA online

Ankietę można również pobrać poniżej w wersji PDF - wydrukować, wypełnić i odesłać do LGD "LIWOCZ" w dowolnej formie (e-mail, poczta tradycyjna lub osobiście do biura LGD).

Zapraszamy do wypełnienia ankiety !!!

Załączniki:
Pobierz plik (Ankieta.pdf)Ankieta.pdf833 kB

Zaproszenie do udziału w warsztacie refleksyjnym - 20 lutego 2018 r.

Odsłony: 651

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”

ZAPRASZA

Członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, Członków Stowarzyszenia
oraz Beneficjentów LGD „LIWOCZ”

do udziału w warsztacie refleksyjnym,
który odbędzie się w dniu 20 lutego 2018 r., w godz. od 1100 do 1600

w Gospodarstwie AgroturystycznymNad stawami
Lidia i Robert Żygłowicz, Klecie 143.

Chęć udziału w warsztacie można zgłaszać telefonicznie pod nr tel. (13) 44 103 38. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztat refleksyjny jest elementem ewaluacji wewnętrznej LGD, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Program warsztatu refleksyjnego:

  1. Rozpoczęcie warsztatu i przywitanie uczestników.
  2. Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR i działania LGD „LIWOCZ” wraz z komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD.
  3. Dyskusja z uczestnikami warsztatu na temat:

        realizacji finansowej i rzeczowej LSR,

        jakości wybieranych projektów,

        stosowanych kryteriów wyboru,

        adekwatności wybieranych projektów do celów LSR i potrzeb społeczności obszaru LGD,

        przyjętego systemu wskaźników w kontekście dostarczanych informacji,

        procedur naboru, wyboru i realizacji projektów,

        skuteczności działań biura LGD,

        ewentualnych zmian w działaniach LGD.

4. Podsumowanie spotkania

 

Jednocześnie informujemy, że dane niezbędne do przeprowadzenia warsztatu dotyczące realizacji finansowej i rzeczowej LSR, funkcjonowania LGD i biura, sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD, zastaną udostępnione na stronie internetowej www.lgdliwocz.pl, co najmniej 3 dni przed planowanym terminem spotkania. Uczestników warsztatów prosimy o zapoznanie się z w/w materiałami.