"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Warunki i zasady ubiegania się o dofinansowanie w LGD LIWOCZ

Odsłony: 429

Zapraszamy do zapoznania się z najistotniejszymi warunkami oraz zasadami ubiegania się o dofinansowanie na operacje w zakresie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej.

Szczególowych informacji udziela biuro LGD "LIWOCZ" w ramach świadczonego bezpłatnego doradztwa. Zapraszamy !!!

Do pobrania:

Dodatkowe środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości obszaru LGD "LIWOCZ"

Odsłony: 1367

Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ” otrzymała dodatkowe środki finansowe na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2016 – 2022, w wysokości 690 000,00 zł. Jest to forma premii za dotychczasową właściwą i efektywną realizację działań założonych w LSR 2016-2022, zgodnie z warunkami określonymi w tzw. umowie ramowej.

Środki te zostaną przeznaczone na działania związane z rozwojem przedsiębiorczości i powstaniem nowych miejsc pracy na obszarze LGD „LIWOCZ”.

Nabory wniosków dla osób, które zechcą otworzyć własną działalność gospodarczą oraz dla firm, które chciałyby rozwinąć swoją działalność gospodarczą planowane są już jesienią bieżącego roku.

 

27.06.2019

Przypomnienie o obowiązku opłacenia składki członkowskiej

Odsłony: 1162
W oparciu o § 8 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, przypominamy członkom stowarzyszenia o obowiązku opłacenia składki członkowskiej. Zgodnie z Uchwałą Nr 5 z dnia 5 stycznia 2009 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, wysokość składki członkowskiej wynosi:
- 12 zł. za cały rok dla sektora społecznego (osoby fizyczne, stowarzyszenia),
- 24 zł. za cały rok dla sektora gospodarczego (firmy, przedsiębiorcy).
Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Stowarzyszenia, nr: 73 8626 0002 2001 0009 2395 0001  Bank Spółdzielczy w Kołaczycach.