"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Projekty grantowe

Projekt pn. Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze LGD "LIWOCZ"

W dniu 11.09.2019 r. Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” zawarła z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę na realizację projektu grantowego pn. Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze LGD "LIWOCZ".

Projekt obejmuje realizacje 5 zadań na obszarze gmin Brzyska, Skołyszyn, Brzostek, Jodłowa i Pilzno. Zadania te polegają na budowie placów zabaw, siłowni plenerowej i altany rekreacyjnej oraz mają na celu zwiększenie oferty spędzania wolnego czasu na obszarze LGD „LIWOCZ” poprzez budowę 5 obiektów małej ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej do końca 2020 roku.

Infrastruktura

Kategoria: