"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Zaktualizowany harmonogram naborów wniosków_11.2023

Odsłony: 311

W związku z aktualizacją Harmonogramu naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, Stowarzyszenie LGD "LIWOCZ" planuje ogłoszenie naboru wniosków w II półroczu 2023 r., w ramach przedsięwzięcia 2.2.2 Wsparcie finansowe dla podmiotów rozwijających dzialalność gospodarczą.