"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Odsłony: 2813

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła wnioski dla beneficjentów PROW 2014 – 2020. Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
na:

 

WNIOSKI DO POBRANIA

Dotyczą przedsięwzięć realizowanych w ramach LSR 2016-2022, LDG „LIWOCZ”:

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

  • Wsparcie finansowe dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą
  • Budowy i przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury związanej z turystyką lub rekreacją lub kulturą
  • Wydanie publikacji książkowych dotyczących dziedzictwa lokalnego
  • Organizacja szkoleń, kursów kwalifikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy dla grup de faworyzowanych

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

  • Wsparcie finansowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

  • Organizacja festynów, pikników, zajęć kulturalnych i rekreacyjnych kultywujących lokalną historie i tradycję
  • Integracja społeczności lokalnej z osobami niepełnosprawnymi
  • Budowa małej ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej
  • Wsparcie inicjatyw służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego
  • Szkolenia dotyczące ochrony środowiska, przeciwdziałaniu zmianom klimatu i OZE oraz pikniki i festyny ekologiczne