"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Projekt pt. "Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe - twoją szansą"