"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Konsultacje społeczne LSR na lata 2023-2029

Odsłony: 245

Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” zakończyła cykl spotkań konsultacyjnych dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2029.
Przeprowadzono 5 spotkań, które odbyły się na obszarze każdej z członkowskich gmina LGD:
- 20 czerwca 2022 r. w Skołyszynie
- 21 czerwca 2022 r. w Brzyskach i Brzostku
- 22 czerwca 2022 r. w Pilźnie i Jodłowej

Czytaj więcej...

Ankieta dla mieszkańców gmin Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Pilzno i Skołyszyn

Odsłony: 965

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” rozpoczęła działania związane z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2029. Umożliwi to pozyskanie środków finansowych na rozwój gmin Brzyska, Brzostek, Jodłowa, Pilzno i Skołyszyn, a tym samym poprawę warunków życia mieszkańców.
W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ANKIETY, która pozwoli na określenie potencjału rozwojowego obszaru LGD, jak również na zdiagnozowanie rzeczywistych problemów i potrzeb naszej lokalnej społeczności. Państwa opinie i sugestie są niezbędne dla właściwej identyfikacji celów oraz do zaplanowania zadań i przedsięwzięć, które będą odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby i oczekiwania.

Ankieta dostępna jest online (tutaj): ANKIETA

 

Ankietę można również pobrać poniżej w wersji PDF - wydrukować, wypełnić i odesłać lub dostarczyć do LGD "LIWOCZ" w dowolnej formie (e-mail, poczta tradycyjna lub osobiście do biura LGD).
Zapraszamy do wypełnienia ankiety !!!

Załączniki:
Pobierz plik (Ankieta_konsultacje społeczne.pdf)Ankieta_konsultacje społeczne.pdf1374 kB

Plan włączenia społeczności w proces przygotowania LSR na lata 2023-2029

Odsłony: 265

Lokalna Strategia Rozwoju będzie dokumentem który powstanie przy aktywnym udziale lokalnej społeczności.
Do opracowania LSR powołany zostanie zespół roboczy złożony z pracowników Biura LGD oraz członków LGD, który odpowiedzialny będzie za koordynację prac nad strategią i organizację spotkań ze społecznością lokalną.
Aby zagwarantować udział lokalnej społeczności w procesie tworzenia strategii i jej realizacji, Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" upubliczni informacje o konsultacjach w sprawie tworzenia LSR na swojej stronie internetowej, stronach internetowych gmin będących członkami LGD oraz na tablicach ogłoszeń w gminach.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w każdej z gmin będącej członkiem LGD na równych zasadach, tzn. będą w nich brali udział przedstawiciele wszystkich sektorów, na których oparte jest działanie LGD, tj. przedstawiciele sektora społecznego, publicznego, gospodarczego.
W procesie opracowywania LSR, jako kluczowe – obok danych wynikających ze statystyki publicznej – uznawane będą informacje pochodzące z szerokich konsultacji społecznych, w których uczestniczyć będą przedstawiciele głównych grup istotnych z punktu widzenia realizacji zapisów dokumentu: przedstawiciele wspólnot samorządowych, mieszkańcy obszaru LGD, członkowie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorcy oraz lokalni wytwórcy.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania LSR na lata 2023-2029

Odsłony: 642

Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” rozpoczyna prace nad nową Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2029, dla obszaru gmin: Brzyska, Brzostek, Jodłowa, Pilzno i Skołyszyn.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego obszaru, reprezentantów sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego tj.: przedstawicieli JST, organizacji pozarządowych, OSP, klubów sportowych, członkinie KGW, sołtysów, radnych, przedsiębiorców, rolników oraz osoby zaangażowane w rozwój swoich miejscowości do udziału w otwartych spotkaniach konsultacyjnych.

Terminy i miejsca spotkań:

  • 20 czerwca 2022 r., godz. 16:00 - Skołyszyn, Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
  • 21 czerwca 2022 r., godz. 15:00 - Brzyska, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sala Konferencyjna
  • 21 czerwca 2022 r., godz. 18:00 - Brzostek, Dom Kultury
  • 22 czerwca 2022 r., godz. 15:00 - Pilzno, Budynek Urzędu Miejskiego, Sala Hetman
  • 22 czerwca 2022 r., godz. 18:00 - Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa

Uzyskane podczas spotkań konsultacyjnych opinie, pomysły oraz uwagi posłużą do identyfikacji najważniejszych problemów i potrzeb lokalnej społeczności oraz do zaplanowania przedsięwzięć, sformułowania wskaźników i kryteriów wyboru niezbędnych w procesie przygotowania nowej Strategii Rozwoju Lokalnego dla obszaru LGD „LIWOCZ”.

Czytaj więcej...